Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Cooperability
Project leader Desnica Vladan
Administering organization: Academy of fine arts Ilica 85 10000 Zagreb Croatia
Partner Institution/Company: Rudjer Boskovic Institute, Zagreb
Grant type: 1A
Project title: Research, development and construction of portable micro X-Ray Fluorescence device
Project summary: The goal of the proposed research project is to develop and construct a prototype of a portable micro X-ray fluorescence instrument (micro-XRF) which would be superior in many aspects to the similar high-quality devices, presently commercially available. The original solution that will be developed within this project will be a combination of scientific & technological knowledge transferred from abroad by the project leader and efforts put together by a selected team of Croatian scientists, specialists in the field, who are ready to convey their theoretical and practical scientific knowledge, especially from nuclear physics, into a unique high-technology product. X-ray fluorescence analysis has been established as one of the best suited non-destructive techniques for elemental material investigation. New developments and miniaturization of instrumentation for X-ray production and detection, enables construction of portable XRF devices. This additionally and significantly expands the application of this analytical method outside the laboratory conditions. Portable XRF enables in situ analysis of objects regardless of their size, shape or place where they are located or exhibited (e.g. in case of application in cultural heritage field) and can be used under practically any conditions. Furthermore, implementation of polycapillary optics for collimation of X-ray primary beam down to a few micrometers enables investigations of microscopically small samples or microscopic details on analyzed objects. The research & development within this Project will bring a number of original scientific/technological solutions both in hardware and in software, including some electronic parts and a software for a combined control of the XYZ-stage and the data acquisition, to will allow line scans and 2D elemental mappings of the investigating areas of the investigated object. Properties and performance of the constructed micro-XRF will be tested both in Croatia and Austria. Potential uses of such versatile instrument, as an analytical tool, covers very wide range of applications, in archaeometry, museology, chemical industry, environmental analyses (soils, air quality, water quality, fly ash), in forensic analyses, in metal and ore applications, etc. Resulting prototype of a micro-XRF device would demonstrate that one high-technology product, i.e. portable micro-XRF, can be developed and built in Croatia by domestic knowledge and offered to the Croatian and foreign market for a very competitive price.
Hrvatski sažetak: Cilj predloženog projekta je razvoj i konstrukcija prototipa prijenosnog instrumenta za mikroanalizu rendgenskom fluorescencijom (mikro-XRF), koji bi bio u mnogim aspektima superioran sličnim vrhunskim uređajima trenutno prisutnih na tržištu. Originalno rješenje koje će biti razvijeno unutar predloženog projekta biti će kombinacija transfera znanstvenog i tehnološkog znanja, koje je voditelj projekta stekao u inozemstvu, i zajedničkog napora tima hrvatskih stručnjaka i specijalista u području, koji su spremni da pretoče svoje teoretsko i praktično znanje, u jedinstveni proizvod visoke tehnologije. Metoda analize rendgenskom fluorescencijom uspostavljena je kao jedna od najpogodnijih nedestruktivnih tehnika za elementnu analizu materijala. Novi razvoji i minijaturizacija instrumentacije za proizvodnju rendgenskog zračenja i njegovu detekciju omogućuje konstrukciju prijenosnih XRF uređaja. To dodatno i značajno proširuje primjenu ove analitičke metode izvan laboratorijskog okruženja. Prijenosni XRF uređaji omogućuju in situ analizu objekata bez obzira na njihovu veličinu, oblik ili mjesto na kojem se nalaze ili su izloženi (npr. u slučaju primjene na objekte kulturna baštine) i mogu se koristiti u praktički svim situacijama. Nadalje, implementacija polikapilarne optike za kolimaciju primarnog snopa rendgenskih zraka na spot veličine u mikrometarskom području, omogućuje istraživanje mikroskopski malih objekata ili mikroskopskih detalja na analiziranom objektu. Istraživanje i razvoj unutar ovog projekta donosi čitav niz originalnih znanstveno-tehnoloških rješenja kako u hardveru tako i u softveru, uključujući neke elektronske dijelove i softver za kontrolu motoriziranog 3D držača uzoraka i sakupljača podataka, da bi se omogućilo linearno skeniranje i 2D mapiranje istraživanih područja objekta. Svojstva i performanse konstruiranog mikro-XRF uređaja biti će testirani u Hrvatskoj i u Austriji. Potencijalna upotreba ovakvog svestranog instrumenata pokriva široko područje primjena u arheometriji, muzeologiji, kemijskoj industriji, istraživanju okoliša (zagađenja zemljišta, kvalitete zraka, kvalitete vode, pepeo u zraku i ostalo), u forenzici, u metalurgiji itd. Prototip mikro-XRF uređaja koji se predviđa napraviti u okviru ovog projekta pokazao bi da se jedan uređaj visoke tehnologije može razviti i izgraditi u Hrvatskoj korištenjem vlastitog znanja i biti ponuđen na Hrvatsko i svjetsko tržište i to za vrlo konkurentnu cijenu.
Amount requested from UKF: 867.125,00 HRK
Amount of matching funding: 173.425,00 HRK
Powered by Globaladmin