Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Cooperability
Project leader Sepic Jadranka
Project co-leader: Miroslav Gačić
Administering organization: Institute of Oceanography and Fisheries, Šetalište I. Meštrovića 63, HR-21000 Split,
Partner Institution/Company: Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Grant type: 1B
Project title: Meteotsunamis, destructive long ocean waves in the tsunami frequency band: from observations and simulations towards a warning system (MESSI)
Project summary: Flooding due to extreme sea levels can cause extensive damage to coastal areas, especially in low-lying towns and fertile river estuaries, largely present along the eastern Adriatic coastline. Because of predicted sea level rise and non-adapted coastal infrastructure, intensity and frequency of flooding events as well as induced damage are likely to increase further. Particularly dangerous are meteorological tsunamis – several metres high long-ocean waves generated by intense small-scale air pressure disturbances – which occasionally cause substantial damage to coastal towns of the Adriatic Sea (e.g. Vela Luka, Stari Grad, Mali Lošinj) and may raise panic in these highly tourist areas. The main objective of the MESSI project is to build a reliable prototype of a meteotsunami warning system based on real-time measurements, operational atmosphere and ocean modelling and real time decision-making process, using knowledge acquired from analysis of historical destructive events. The most prominent and destructive historical meteotsunamis will be investigated by using available atmospheric data and tide-gauge records and reproduced with state-of-the-art numerical ocean (ROMS, SELFE-SCHISM) and mesoscale atmospheric (ALADIN, WRF-ARW) models. Based on output of ocean numerical models, maps of meteotsunami hazard for the Adriatic Sea will be created. Synoptic weather conditions under which meteorological tsunamis typically occur will be classified and quantified. Regional atmospheric climate simulation outputs will be examined for meteotsunamigenic synoptic patterns in the present and future climate, allowing for assessment of meteotsunami potential and its trends. The prototype of a warning system in the middle Adriatic will be based on real-time measurements of key oceanographic and meteorological parameters, creation of operational meteotsunami decision matrix and semi-automatic procedures and protocols for warning of civil protection and local authorities. Such a meteotsunami warning system could present a boost for creation of a still non-existent Adriatic operational oceanographic service. Project outcomes will be highly beneficial for endangered coastal communities, both in a sense of rising timely alarms, for planning of construction works along the coastline (roads, marinas, piers, etc.), for the navigation safety, educating people and raising awareness in endangered areas.
Hrvatski sažetak: Poplavljivanje koje nastaje zbog ekstremnih razina mora može izazvati značajnu štetu u priobalju, i to naročito u gradovima na maloj nadmorskoj visini i na područjima plodnih riječnih estuarija. Mnogo ovakvih područja nalazi se na istočnoj obali Jadrana. Zbog predviđenog porasta razine mora i neprilagođene obalne infrastrukture, intenzitet i učestalost poplavljivanja, kao i ekonomska šteta, će vjerojatno rasti. Posebno su opasni meteorološki tsunamiji - nekoliko metara visoki dugoperiodički valovi koje generiraju izrazite mezoskalne oscilacije tlaka zraka. Meteorološki tsunamiji povremeno pogađaju priobalne gradove na Jadranu (npr. Vela Luka, Stari Grad, Mali Lošinj), izazivaju štetu i pobuđuju paniku. Glavni cilj MESSI projekta je izrada pouzdanog prototipa sustava za upozorenje na opasnost od meteoroloških tsunamija. Ovaj sustav će biti temeljen na mjerenjima, operativnim atmosferskim i oceanografskim modelima i donošenju odluka, sve u stvarnom vremenu. Pri uspostavi sustava koristit će se znanje dobiveno iz analize povijesnih destruktivnih događaja. Najsnažniji i najdestruktivniji meteorološki tsunamiji će biti istraženi pomoću dostupnih atmosferskih i oceanografskih podataka, te reproducirani sa naprednim numeričkim oceanografskim (ROMS, SELFE-SCHISM) i mezoskalnim atmosferskim (ALADIN, WRF-ARW) modelima. Na temelju rezultata analize, izradit će se karte koje prikazuju rizik od meteotsunamija u Jadranu. Sinoptički uvjeti pod kojima se meteorološki tsunamiji pojavljuju će biti klasificirani i kvantificirani. Prepoznati povoljni sinoptički uvjeti će biti izdvojeni iz prošlih i budućih klimatskih simulacija - ovo će omogućiti procjenu trendova i statistike meteoroloških tsunamija. Prototip sustava za upozorenje za srednji Jadran će biti baziran na mjerenjima ključnih meteoroloških i oceanografskih parametara, konstrukciji operativne matrice za procjenjivanje stupnja opasnosti od meteotsunamija, i polu-automatskim procedurama i protokolima za upozoravanje civilnih službi i lokalnih uprava. Ovakav sustav može predstavljati značajan poticaj za uspostavu još nepostojeće jadranske operativne oceanografske službe. Rezultati projekta će biti Izrazito korisni za ugrožene lokalne zajednice, za izdavajne upozorenja, planiranje građevinskih radova (ceste, marine, dokovi, ...), sigurnost pomorskog prometa, te upoznavanje lokalne zajednice s opasnošću od meteoroloških tsunamija.
Amount requested from UKF: 1,353.295,11
Amount of matching funding: 453.100,00
Powered by Globaladmin