Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Cooperability
Project leader: PhD Nikola Gjeldum, assistant professor, University of Split, Faculty of electrical engineering, mechanical engineering and naval architecture, Split, Croatia
Project co-leader: PhD Željko Stojkić, associate professor, University of Mostar, Faculty of mechanical engineering and computing, Mostar, Bosnia and Herzegovina
Administering organization: University of Split, Faculty of electrical engineering, mechanical engineering and naval architecture, R. Boskovica 32, 21000 Split, Croatia, www.fesb.unist.hr, VAT:HR 00857144221, OIB: 00857144221, Dean: PhD Sven Gotovac, full professor, Sven.Gotovac@fesb.hr, Tel. +385 21 305771
Partner Institution/Company: Feal d.o.o.
Grant type: 1C
Project title: Development of integrative procedure for management of production and service improvement process
Project summary: Continual improvement of production and service processes consists of small incremental and breakthrough improvement steps that require large investments. Lean management concept is understood as the realization of Lean principles through the efficient application of methods and tools in order to detect and eliminate waste in production and service processes. Although switching to Lean management does not require significant investments, negligible number of Croatian companies implemented it. Previous studies indicate a need for further research to assist Croatian companies in Lean management implementation toward finding their way of improvement for efficient production or service systems. The research proposed in this project will focus on cooperation with partners from industry in order to define and apply procedure for management of production and service improvement process. The developed integrative procedure for management of continual improvement process will have four main procedure steps. First step will be gathering the process data for mapping purposes. For this project purposes, a data gathering system for laboratory environment which partially enables Industry 4.0 concept will be development and tested. In the second step, mapping of processes and detecting needs for improvement will take place. In the third step, implementation of Lean management tools and breakthrough investments will be simulated in order to evaluate the impact of organizational and technology changes. The fourth step will utilize an innovative multi-criteria decision making support system for prioritization of proposed improvement processes. The proposed procedure will increase awareness that continuous improvement management is crucial. This will enable that decision-making process supports deploy plans for improvement. Available human, material and financial resources will be taken into consideration for optimal achievable process performance for current situation and possibilities. Results of proposed procedures will be implemented in four case studies among project partners. Few scientific publications in peer reviewed journals are planned. The results will be presented on international conferences and workshops. In addition, project actions will contribute to transfer of knowledge and skills from scientific organization to Croatian companies, and to expected future common application on EU or other international funds.
Hrvatski sažetak: Kontinuirano unaprjeđenje proizvodnih i uslužnih procesa sastoji se od malih koraka unaprijeđena i naglih unaprijeđena koja općenito prate značajne investicije. Koncept Lean upravljanja podrazumijeva ostvarenje Lean principa kroz učinkovitu primjenu Lean metoda i alata, s ciljem otkrivanja i otklanjanja gubitaka u proizvodnim i uslužnim procesima. Iako prelazak na Lean upravljanja ne zahtjeva značajne investicije, zanemariv broj hrvatskih poduzeća ga je implementiralo. Prethodne studije ukazuju na potrebu za daljnjim istraživanjima kako bi se pomoglo hrvatskim tvrtkama u implementaciji Lean upravljanja na njihovom putu pronalaženja načina za ostvarenje učinkovitih proizvodnih i uslužnih sustava. Istraživanja predložena u ovom projektu će se fokusirati na suradnju s partnerima iz industrije kako bi se definirala i primijenila procedura upravljanja procesa poboljšanja proizvodnje i usluga. Razvijena integrativna procedura za upravljanje procesima kontinuiranog poboljšanja imati će četiri osnovna koraka. Prvi korak je prikupljanje podataka procesa za potrebe mapiranja. Za potrebe ovog projekta, biti će razvijen i testiran sustav za prikupljanje podataka u laboratorijskim uvjetima koje djelomično omogućava realizaciju koncepta Industrije 4.0. Drugi korak je mapiranje toka procesa i otkrivanje potreba za unaprjeđenjem. Treći korak je simulacija korištenja različitih Lean metoda i alata te značajnih investicija u svrhu predviđanja isplativosti predloženih organizacijskih i tehnoloških promjena. Četvrti korak predstavlja korištenje inovativnog sustava za višekriterijsko odlučivanje kod definiranje liste prioriteta predloženih procesa unaprjeđenja. Predložena procedura će kroz implementacije u poduzeća podignuti razinu svjesnosti o važnosti upravljanja kontinuiranim unaprjeđenjima. On će omogućiti da se koristi proces donošenja odluka kako bi se definirali planovi za unaprjeđenja. Uzimali bi se u obzir dostupno ljudstvo, materijalna i financijska sredstva, kako bi se optimalno unaprijedile performanse procesa u skladu sa svojim trenutnim mogućnostima. Predložena procedura će se provoditi u četiri studije slučaja unutar poduzeća projektnih partnera. Planira se nekoliko publikacija rezultata projekta u znanstvenim časopisima. Rezultati će biti predstavljeni na međunarodnim konferencijama i radionicama. Nadalje, projektne aktivnosti doprinijeti će prijenosu znanja i kompetencija na poduzeća uz očekivanu zajedničku prijavu projekta na EU ili drugi međunarodni natječaj.
Amount requested from UKF: 285900
Amount of matching funding: 57180
Powered by Globaladmin