Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Connectivity
Project leader Bažok Renata
Project co-leader: Dr. Katarina Mikac, prof.dr.sc. Renata Bažok
Administering organization: University of Zagreb, Department for Agricultural Zoology, Faculty of Agriculture, Svetošimunska 25, Zagreb 10000, Croatia; Professor Renata Bažok, rbazok@agr.hr
Partner Institution/Company: University of Wollongong, Wollongong NSW 2522 Australia; http://www.uow.edu.au/; Dr Katarina Mikac
Grant type: 2B
Project title: The landscape genetics of the invasive western corn rootworm in Croatia
Project summary: The purpose of this project is to provide data that will help in the control of the western corn rootworm (WCR) in Croatia. The WCR Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae) is a highly invasive pest of corn, which was introduced to Europe in the early 1990s from the United States of America. It is now a serious pest of maize in Europe, including Croatia. Successful control efforts require a detailed understanding of the mechanisms underlying invasion success, and these can be investigated by the field of landscape genetics. Understanding the landscape genetics of WCR in Croatia and Southern Europe will: increase knowledge of how many populations exist; enhance understanding of WCR dispersal including where and when a WCR invasion is likely to occur; how populations might spread; the level of genetic diversity in populations; and assess the level of spatial and landscape dependence on the genetic structure, gene flow and dispersal of WCR. Hence, providing data that will assist in selecting the most appropriate WCR control method (i.e. chemical control, crop rotation, tolerant maize varieties, cultural practices, etc.) for specific landscape types in Croatia. Thus, making Croatia a world leader in DNA based dispersal studies of WCR using landscape genetics.
Hrvatski sažetak: Svrha projekta je osigurati podatke koji će pomoći u mjerama sprječavanja šteta od kukuruzne zlatice (WCR) u Hrvatskoj. Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae) je invazivni štetnik kukuruza unseen u Europu u ranim 1990.-tim godinama iz SAD-a. Sada je opasan štetnik u Europi, uključujući Hrvatsku. Uspješni napori za smanjenje šteta traže detaljno razumijevanje temeljnih mehanizama koji su pridonijeli uspješnom širenju a to se može istražiti unutar polja genetike okoliša. Razumijevanje genetike okoliša kukuruzne zlatice u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi će: povećati spoznaje o tome koliko populacija postoji; pridonijeti razumijevanju širenja kukuruzne zlatice uključujući mjesto i vrijeme gdje se invazija dogodila; kako bi se populacije mogle širiti; razinu genetske divergentnosti u populacijama; procjenu razine ovisnosti genetske structure o prostoru i okolišu; protok gena i širenje kukuruzne zlatice. Dalje, poznavanje podataka koji će pomoći u odabiru najprihvatljivije metode suzbijanja (npr. Kemijsko suzbijanje, plodored, tolerantni hibridi, agrotehničke mjere i dr.) za specifične tipove okoliša u Hrvatskoj. Tako će Hrvatska postati vodeća zemlja u svijetu u istraživanjima širenja kukuruzne zlatice zasnovanim na DNA primjenom genetike okoliša.
Amount requested from UKF: 3.639,45 €
Amount of matching funding: 5.102,62 €
Powered by Globaladmin