Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Connectivity
Project leader Lorincz Josip
Project co-leader: Josip Lorincz, Antonio Capone, Dinko Begušić
Administering organization: FESB-Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture Department of ICT University of Split R. Boskovica b.b., 21000 Split, Croatia, www.fesb.hr
Partner Institution/Company: Politecnico Di Milano, Dipartimento di Elettronica e Informazione
Grant type: 2A
Project title: Doctoral research visit on “Green networking” project
Project summary: Research visit will take place at the Department of electronics and informatics (Dipartimento di elettronica e informazione-DEI) at Politecnico di Milano university under leadership of reputable Prof. Antonio Capone. The Politecnico di Milano is now ranked as one of the most outstanding European universities in engineering, architecture and industrial design, and in many disciplines is regarded as a leading research institution worldwide. During research visit, applicant will participate in “Green networking” project, focused on improving energy efficiency of wired and wireless network devices and systems. It is new and unexplored research area, aiming to minimize energy consumption of information and communication technologies (ICT) devices. Power consumption of ICT devices has become a key issue during last few years in research community, due to rising energy cost and serious environment impacts on green house gases emission. Thus, from economical and ecological perspective, activities and results obtained during research visit will have a huge significance. Expected outcomes of research visit are based on development of new mathematical programming models which will optimize energy consumption of heterogeneous communication networks. We believe that results of our research activities will enable considerable reduction of energy consumption for analyzed network devices and systems, while ensuring same quality of service as present energy inefficient networks. Visit to Advanced Network Technologies laboratory at Politecnico di Milano is visit to the excellent research and development facility, in order to establish cooperation and acquire new knowledge’s necessary for advancing scientific and lecturing competitiveness in Croatia.
Hrvatski sažetak: Planira se realizacija istraživačkog boravaka na Zavodu za elektroniku i informatiku (Dipartimento di elettronica e informazione-DEI) talijanskog Politecnico di Milano sveučilišta pod vodstvom uglednog Prof. dr. sc. Antonia Caponea. Politecnico di Milano je u današnje vrijeme rangirano kao jedno od najboljih tehničkih sveučilišta Europe na području inženjerstva, arhitekture i industrijskog dizajna, a ujedno je na mnogim znanstvenim područjima rangirano kao vodeća svjetska istraživačka ustanova. Kandidat će tijekom istraživačkog posjeta sudjelovati u doktorskom istraživačkom radu na “Green networking” (“Zeleno umrežavanje”) projektu, usmjerenom na poboljšavanje energetske učinkovitosti žičanih i bežičnih mrežnih komunikacijskih uređaja i sustava. Riječ je o novom i neistraženom području koje ima za cilj minimizaciju utroška energije uređaja iz domene informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT). Potrošnja električne energije ICT uređaja i sustava postala je značajna tema posljednjih godina u znanstveno istraživačkoj zajednici, uslijed porasta cijene energije i ozbiljnih učinaka na okolinu prouzrokovanu povećanom emisijom stakleničkih plinova. Stoga, gledano sa ekonomskog i ekološkog stajališta, aktivnosti i rezultati ostvareni tijekom istraživačkog posjeta će biti od velikog značaja. Očekivani ishod istraživačkog posjeta se temelji na razvoju novih matematičkih programskih modela koji će optimizirati energetsku potrošnju heterogenih komunikacijskih mreža. Vjerujemo da će rezultati naših istraživačkih aktivnosti omogućiti značajno smanjenje potrošnje energije promatranih mrežnih uređaja i sustava, uz osiguranje jednake kakvoće usluge koju pružaju sadašnje energetski neučinkovite mreže. Posjet “Laboratoriju za napredne mrežne tehnologije” (Advanced network technologies laboratory) Politecnico di Milano sveučilišta je posjet vrhunskoj istraživačkoj i razvojnoj ustanovi, u cilju uspostave suradnje i stjecanja novih znanja potrebnih za unaprjeđenje znanstvenih i predavačkih kompetencija koje će biti primijenjene u Hrvatskoj.
Amount requested from UKF: 16.250,00 €
Amount of matching funding: 6.250,00 €
Powered by Globaladmin