Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Connectivity
Project leader Lukić Aleksandar
Project co-leader: Dr. John Powell
Administering organization: Faculty of Science, Horvatovac 102a, 10 000 Zagreb
Partner Institution/Company: Countryside and Community Research Institute (CCRI)
Grant type: 2A
Project title: Planning, policies and measures for integrated rural development in Croatia
Project summary: Rural and periurban areas in Croatia account for 90 percent of the country area and are home to almost half of its population. Today they are facing different pressures from depopulation, urbanization, tourism development etc., resulting in a range of negative trends (such as uncontrolled development in coastal and suburban areas, unemployment and declining services in peripheral ones). Limited and often uncoordinated rural and regional development policies are failing to address these issues. The purpose of the visit is to explore the effectiveness of rural development measures implemented in the UK, including those funded through EU programmes, which also offer new and growing opportunities for Croatia. The focus will be on the southwest region of England where the host institution, the Countryside and Community Research Institute, is located. The region is highly rural with a long coastline, and is facing a range of problems, including tourism and residential development, protection of natural and cultural heritage, and issues relating to transport access, a similar set of issues to those facing Croatia. The project will provide detailed insights into a wide range of both successful and unsuccessful rural development policies, which will be of value in creating solutions for rural areas in Croatia.
Hrvatski sažetak: Ruralna i periurbana područja zauzimaju oko 90 % teritorija i u njima živi gotovo polovica ukupnog stanovništva Hrvatske. Suočena su s nizom različitih problema i pritisaka, koji proizlaze iz depopulacije, urbanizacije, turističkog razvoja i sličnih prostornih procesa. Posljedice su često negativne, primjerice nekontrolirani i dinamičan razvoj u priobalju i suburbanim zonama velikih gradova, te istovremeno sve veća nezaposlenost, opadanje i nestanak društvenih sadržaja i funkcija u perifernijim ruralnim područjima. Ograničene i često nekoordinirane mjere ruralnog i regionalnog razvoja Hrvatske dosada nisu bile dovoljno učinkovite u rješavanju navedenih razvojnih problema. Cilj projekta je upoznavanje i analiza učinkovitosti mjera razvoja ruralnog prostora u Velikoj Britaniji. Smatramo kako rezultati istraživanja mogu pridonijeti oblikovanju učinkovitijih mjera razvoja ruralnih područja Hrvatske. Bit će posebno analizirane one mjere koje se financiraju kroz različite programe Europske unije, jer je moguće očekivati kako će slični programi biti uskoro otvoreni i Hrvatskoj. Projekt će biti usmjeren na jugozapadnu Englesku, iz više razloga. Tamo je lociran Countryside and Community Research Institute (CCRI), najveći specijalizirani institut za istraživanja ruralnih područja u Velikoj Britaniji koji je prihvatio sudjelovanje u ovom projektu. Također, posebno je važno što u regiji postoji znatan udio ruralnih područja sa sličnim razvojnim problemima koje imaju i neka ruralna i periurbana područja Hrvatske: pritisci na obalna područja zbog razvoja turizma i vikendaštva, pitanja zaštite prirodne i kulturne baštine, problemi prometne dostupnosti perifernijih dijelova prostora i slično.
Amount requested from UKF: 69.058,50 kn
Amount of matching funding: 14.000,0 kn
Powered by Globaladmin