Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Connectivity
Project leader Jurašin Darija
Project co-leader: Doc. dr. Janez Štrancar
Administering organization: Ruđer Bošković Institute, Bijenička cesta 54, 10 000 Zagreb
Partner Institution/Company: Jožef Stefan Institute
Grant type: 2A
Project title: Characterization of biopolymeric scaffolds interaction with cells
Project summary: Infection and immune response are two of the most devastating complications of any implantation, intrinsically originating in tissue-material incompatibility. Subsequently, a lot of effort has been put in developing biocompatible implants or artificial tissues based on cell cultures grown on various polymeric scaffolds. Research has been primarily focused on cell survival, cell division and cell proliferation. However, due to the lack of understanding of the cell-material interaction mechanisms at the molecular level, development of novel scaffold materials is based mainly on trial-and-error approach. To provide an innovative breakthrough in the scaffold-material development, cell-material interactions will be investigated at the molecular level, micrometer level of polymeric sheets and cell supramolecular structures as well as millimeter level of scaffolds pores and walls. Therefore, the project will focus on the exploration of the dynamics of scaffold rearrangements and cell structure changes via spectroscopic, microscopic and microspectroscopic techniques. State-of-the-art methods like confocal fluorescence microspectroscopy in combination of micromanipulation by laser tweezers, which are needed for the characterization of scaffolds-cell interactions, will be transferred and established in Croatia. Such a transfer of knowledge to Croatia brings new opportunities, establish long term collaborations, and enable Croatian scientists to integrate in European Research Area.
Hrvatski sažetak: Pri bilo kojoj implantaciji, uslijed nepodudarnosti između implanta i tkiva, javalju se različite komplikacije od kojih su najopasnije infekcija i imuni odgovor organizma. Danas se zato velika pažnja pri dizajniranju i razvoju biokompatibilnih implantanata i umjetnih tkiva poklanja istraživanjima rasta stanica na različitim polimernim scaffoldima. Takva istraživanja su do sada prvenstveno bila usmjerena na preživljavanje, diobu i proliferaciju stanica. Međutim, zbog nedostatnog razumijevanja mehanizama međudjelovanja između materijala i stanica na molekulskoj razini, razvoj novih materijala za scaffolde temeljen je uglavnom na pristupu pokušaja i pogreška. Cilj ovog projekta je dobivanje inovativnih spoznaja za razvoj materijala pogodnih za scaffolde. U tu svrhu istražiti će se međudjelovanja između materijala i stanica na (i) molekulskoj razini, (ii) na mikrometarskoj skali polimernih listova i supramolekulskih struktura stanica kao i (iii) na milimetarskoj skali pora i zidova scaffolda. Scaffoldi će biti priređeni od želatine i pripremljeni za rast stanica. Projekt će biti usmjeren na istraživanje dinamike pregradnje scaffolda te promjena do kojih dolazi u staničnim strukturama s vremenom pomoću spektroskopskih, mikroskopskih i mikrospektroskopskih tehnika. Pri tome će biti korištene najsuvremenije tehnike potrebne za karakterizaciju međudjelovanja scaffold-stanica, kao npr. konfokalna fluorescencijska mikrospektroskopija u kombinaciji s mikromanipulacijom pomoću optičke pincete. Bolje razumjevanje međudjelovanja biomaterijala i bioloških sustava može dovesti do razvoja novih materijala za scaffolde veće učinkovitosti i biokompatibilnosti. Cilj ovog projekta je doći do novih saznanja o biokompatibilnim i biofunkcionalnim 3D scaffoldima i implantima kao i o metodologiji za njihovu karakterizaciju. Prijenosom znanja o novim načinima i metodama karakterizacije međudjelovanja između biopolimernih scaffolda i stanica u Hrvatsku otvaraju se nove mogućnosti uspostave dugoročnih suradnji i olakšava hrvatskim znanstvenicima integraciju u europsku istraživačku zonu.
Amount requested from UKF: 74 000 HRK
Amount of matching funding: 14 800 HRK
Powered by Globaladmin