Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Connectivity
Project leader: Lucija Šerić Jelaska
Project co-leader: William O. C. Symondson
Administering organization: Faculty of Science, University of Zagreb, Horvatovac 102A, 10000 Zagreb, Croatia
Partner Institution/Company: Cardiff University, School of Biosciences
Grant type: 2A
Project title: Ecosystem service of predatory arthropods in Mediterranean agriculture using environmental DNA tool
Project summary: Intensive agriculture and use of pesticides have changed the quality of European soil, threatening biodiversity and the health of humans who derive their food from it. Furthermore, a negative impact of pesticides on a range of soil biota affects their food webs important for ecosystem functioning. By analysing trophic interactions we could reveal the extent of benefits that certain organisms can provide in biocontrol and maintaining healthy and sustainable ecosystems. Recently complex food web analysis has become possible with the advent of molecular techniques such as Next Generation Sequencing (NGS) in which Professor Symondson and his team at Cardiff University have established a worldwide reputation as leaders. During this visit, trophic interactions of predatory invertebrates within olive orchards and vineyards, will be revealed using NGS to examine the contents of their guts, and the role of predatory arthropods will be analysed. Planned activities will i) generate a substantial dataset of soil biota that will be deposited (many species for the 1st time ever) in The Barcode of Life Data system; ii) allow experience in state of the art tools in exploring food webs; iii) bring the know-how on proposed techniques that will strengthen the research capacities of the Beneficiary Institution (BI) to qualify for EU projects which are of strategic importance for BI that lacks in-house experts in this field; iv) will help BI to play a key role for advancing these research areas in the Region, and in collaboration with other Mediterranean countries. In alliance with farmers, results aim to develop further innovative activities: develop environmental DNA tool, monitoring assay, enhance biocontrol productivity, and provide suggestions for efficient precise agriculture and digital early warning reports of changes within Mediterranean ecosystems, in order to support the highest ecological standards and thus the competitiveness of domestic producers on very demanding global market.
Hrvatski sažetak: Intenzivna poljoprivreda i upotreba pesticida promijenili su kvalitetu europskog tla, ugrožavajući biološku raznolikost i zdravlje ljudi koji svoju hranu dobivaju iz njega. Nadalje, negativan utjecaj pesticida na niz organizama u tlu utječe i na njihove hranidbene mreže važne za funkcioniranje ekosustava. Istraživanjem trofičkih interakcija možemo otkriti pogodnosti koje određeni organizmi mogu pružiti u biološkoj kontroli te održivosti ekosustava. Utvrđivanje vrlo složenih trofičkih odnosa faune beskralješnjaka znatno je unaprijeđeno razvojem Sekvenciranja nove generacije - Next Generation Sequencing (NGS), molekularne tehnike, u kojoj su profesor Symondson i njegov tim sa Sveučilištu u Cardiffu uspostavili svjetsku reputaciju. Tijekom ovog posjeta, trofičke interakcije grabežljivih beskralježnjaka unutar maslinika i vinograda bit će otkrivene ispitivanjem sadržaja probavila pomoću NGS-a, te će se analizirati njihova uloga u ekosustavu. Planirane aktivnosti će i) generirati podatke o prisutnoj bioti koji će biti pohranjeni (mnoge vrste po prvi put ikada) u sustavu barkodiranja podataka o životu (BOLD); ii) omogućiti iskustvo u suvremenim alatima u istraživanju hranidbenih mreža; iii) doprinijeti znanju o predloženim tehnikama koje će ojačati istraživačke kapacitete Institucije korisnice kako bi se kvalificirali za EU projekte od strateškog značaja za Instituciju korisnicu koja nema stručnjake u ovom području; iv) pomoći će Instituciji korisnici da preuzme važnu ulogu u promicanju tog područja istraživanja u regiji te u uspostavi suradnje s drugim mediteranskim zemljama. U suradnji s poljoprivrednicima, rezultati imaju za cilj razvoj drugih inovativnih aktivnosti ako što je alat za analizu DNA iz okoliša i praćenje učinkovitost biološke kontrole, te mogu dati prijedloge za održivu te učinkovitu preciznu poljoprivredu i digitalnih metoda o ranim upozorenjima o promjenama unutar mediteranskih ekosustava, kako bi podržali najviše ekološke standarde, a time i konkurentnost domaćih proizvođača na vrlo zahtjevnom globalnom tržištu.
Amount requested from UKF: 42.000,00
Amount of matching funding: 12.800,00
Powered by Globaladmin