Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Connectivity
Project leader: LANA PETERNEL
Project co-leader: JAMES ALEXANDER KAPALO
Administering organization: Institute for Social Research in Zagreb Amruševa 11/II 10 000 Zagreb Croatia
Partner Institution/Company: UNIVERSITY COLLEGE CORK
Grant type: 2A
Project title: ANTHROPOLOGICAL RESEARCH OF MINORITY RELIGIONS IN HISTORICAL ARCHIVES IN CROATIA
Project summary: Exploring a deeper study of religions allows us to understand the cultural communities we live in. This project proposes exploring the historical archival documents of minority religious communities in order to bring new insights from an anthropological perspective on the past realities that influenced cultural heritage. Theoretically, this project draws on cultural anthropological, historical and religious studies perspectives whilst employing innovative digital design and technology. We will analyse for the first time the historical archives and material culture of a range of minority religious communities by using innovative INFRARED design technology in the process of digitalizing documents and exhibiting religious art. In the process of shaping our innovative approach to studying religious minorities and cultural heritage, which is inspired by anthropological readings of historical archival documents, we hypothesize that the lack of understanding of cultural processes like acculturation and institutional support given to groups during their efforts to achieve rights and cultural recognition influenced their sustainability. However, these circumstances also influence the perception of multicultural heritage of Croatian society. We will gather and digitize historical documents from the local and precarious archives of marginal religious communities in Croatia in order to analyse them critically from the perspective of cultural production and agency. This will be done in collaboration with the Principal Investigator of the ERC project Hidden Galleries, Dr James Kapaló. Dr Kapaló is based in the Study of Religions Department, University College Cork, and is a specialist in the field of ethno-religious minorities and minority religions in Central and Eastern Europe. He has substantial professional experience in both archival and ethnographic research and will be able to provide his expertise that will be invaluable for the development of the field of anthropology of religion, which is less developed in Croatia, despite its relevance for contemporary society and scientific approaches. We will contribute to a wider inter-institutional sustainable cooperation and the promotion of cultural patrimony.
Hrvatski sažetak: Istraživanja različitih religija pridonose širem i potpunijem razumijevanju kulturnih zajednica u kojima živimo. Ovaj projekt iz antropološke perspektive usmjeren je na istraživanje povijesnih arhivskih dokumenata manjinskih vjerskih zajednica kako bi se ostvarile nove spoznaje o različitim okolnostima koje su utjecale na stvaranje specifičnog kulturnog nasljeđa. Teorijski, ovaj projekt temelji se na kulturno-antropološkim, povijesnim i religijskim perspektivama, ali također integrira inovativnu digitalnu tehnologiju i dizajn u prezentaciji rezultata. Po prvi put ćemo analizirati povijesnu arhivsku građu i materijalnu kulturu manjinskih vjerskih zajednica koristeći INFRARED tehnologiju u procesu digitalizacije dokumenata, kao i religijske umjetnosti. U našem inovativnom pristupu proučavanju manjinskih vjerskih zajednica i njihove kulturne baštine, koji je inspiriran antropološkim čitanjem povijesnih arhivskih dokumenata, pretpostavljamo kako nerazumijevanje temeljnih kulturnih procesa akulturacije te nedostatak institucionalnih potpora ugrožavaju vidljivost i prepoznatljivost, kao i održivost multikulturnog nasljeđa Hrvatske. Da bismo kritički odgovorili na pretpostavke, digitalizirat ćemo povijesne dokumente iz lokalnih, zasad nedovoljno istraženih arhiva manjinskih vjerskih zajednica te ćemo ih analizirati kroz perspektivu njihove kulturne produkcije i djelovanja. Naš pristup razvijen je kroz suradnju s glavnim istraživačem ERC projekta Hidden Galleries, dr. Jamesom Kapalom. Dr. Kapaló je zaposlen na Odsjeku za religijske studije Sveučilišta u Corku, i stručnjak je u području etno-religijskih manjina u Srednjoj i Istočnoj Europi. Dr. Kapalo ima značajno profesionalno iskustvo u arhivskom i etnografskom istraživanju te će pružiti potrebna znanja ključna za razvoj antropologije religije, manje zastupljenom području istraživanja u Hrvatskoj, usprkos iznimnoj važnosti za današnji društveni i znanstveni kontekst. Nadalje, kroz zajedničku suradnju doprinijet ćemo održivoj međuinstitucionalnoj istraživačkoj mreži i promociji iznimno bogate kulturne baštine različitih vjerskih zajednica u Hrvatskoj.
Amount requested from UKF: 25.200,00
Amount of matching funding: 23.500,00
Powered by Globaladmin