Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Young Researchers and Professionals
Project leader Horvath Kristian
Administering organization: Meteorological and Hydrological Service Gric 3, 10000 Zagreb, Croatia Web: http://meteo.hr
Partner Institution/Company:
Grant type: 3A
Project title: Wind resources and forecasting in complex terrain of Croatia (WINDEX)
Project summary: "...We can avoid what could well be a human calamity." (Angela Merkel, German Chancellor, commenting the EU decision to fight climate change and impose the binding target of a 20% share of renewable energies in overall EU energy consumption by 2020, Brussels European Council, 09.03.2007) Sustainable development – development that meets the needs of the present without compromising those of future generations – is since long at the core of the European Union’s (EU) objectives. The sustainable orientation and mitigation of global climate change threats have placed the renewable energy – with the most significant contribution from wind energy – as one of the main objectives of the EU sustainable development strategy. Though Croatia has significant natural resources of wind energy, especially in mountain regions, the current wind energy production share is out of harmony with the Union’s initiative and the growing amount of interested Croatian stakeholders. Therefore, the overall goal of this project is to support wind energy production in Croatia through a contribution to the large-scale national wind energy utilization. In order contribute to the national wind energy potential assessment and reduce the meteorological uncertainties related with the wind energy exploitation, the project will address the following objectives: 1. to estimate wind climate of Croatia 2. to identify the best options for implementation of the next generation site-specific short-range wind forecasting system in complex terrain of Croatia The project goals will be reached through extensive use of the state-of-the-art numerical models and advanced measurement techniques, facilitated by the collaboration with experts from Croatian Diaspora as well as other international and national project partners. The project results are envisaged to stimulate synergies between national research and industry communities. In this way, the project will provide new options for the sustainable economic growth of Croatia and make a contribution to the national step forward towards joining the leading position of EU on the global renewable energy market.
Hrvatski sažetak: “Možemo izbjeći ono, što bi mogla postati ljudska propast.” (Angela Merkel, njemačka kancelarka, komentirajući odluku Europske unije o borbi protiv klimatskih promjena i određivanju obvezujućih 20% udjela obnovljivih izvora energije u ukupnjoj potrošnji EU do 2020, Europsko Vijeće, 09. ožujka 2007, Brisel). Održivi razvoj – razvoj koji odgovara potrebama sadašnjosti bez ugrožavanja sudbine budućih generacija – je već duži niz godina u fokusu ciljeva Europske unije. Borba protiv opasnosti od klimatskih promjena postavila je obnovljive izvore energije – s najznačajnijim doprinosom energije vjetra – kao jednu od glavnih smjernica strategije održivog razvoja unije. Iako Hrvatska ima značajne izvore vjetroenergije, posebno u planinskim područjima, sadašnja proizvodnja vjetroenergije nije u skladu sa inicijativom EU i rastućim brojem zainteresiranih hrvatskih dionika. Stoga razloga, općeniti cilj ovog projekta jest podrška procesu iskorištenja energije vjetra na nacionalnoj razini. U svrhu procjene vjetropotencijala u Hrvatskoj i smanjenju meterololoških nesigurnosti vezanih za iskorištavanje energije vjetra, ovaj projekt će imati dva specifična cilja: 1.procijeniti vjetroklimu Hrvatske 2.identificirati najbolje opcije za implementaciju druge generacije lokalno-specifičnog sustava za kratkoročnu prognozu smjera i brzine vjetra u složenom terenu Hrvatske Ciljevi projekta će se postići uz intenzivnu upotrebu najsuvremenijih numeričkih modela i naprednih tehnika mjerenja, u suradnji sa vodećim istraživačima iz hrvatske dijaspore, Europe i Hrvatske. Rezultati projekta će doprinjeti stimuliranju sinergija između nacionalnih istraživačkih i industrijskih zajednica. Na ovaj način, projekt će stvoriti nove mogućnosti održivog ekonomskog razvoja Republike Hrvatske i doprinjeti nacionalnom iskoraku prema vodećoj poziciji EU na svjetskom tržištu obnovljivih izvora energije.
Amount requested from UKF: 36.929,00 €
Amount of matching funding: 98.872,00 €
Powered by Globaladmin