3C Potpora "Istraživanje u gospodarstvu i akademiji" trenutno zatvorena

Cilj potpore „Istraživanje u gospodarstvu i akademiji “ je povećati mobilnost stručnjaka i mladih znanstvenika između akademije i gospodarstva, te ojačati dugoročnu suradnju između ta dva sektora. Podupire se rad vrsnih mladih znanstvenika i stručnjaka u hrvatskim poduzećima koji kao doktorandi ili s doktoratom znanosti dolaze iz javnih znanstveno-istraživačkih institucija u Hrvatskoj ili iz dijaspore. Također se podupire rad vrsnih mladih znanstvenika i stručnjaka u javnim znanstveno-istraživačkim institucijama koji kao doktorandi ili sa doktoratom znanosti dolaze iz hrvatskog gospodarstva.

Potpora je namijenjena sufinanciranju plaća mladih znanstvenika/stručnjaka koji će raditi na znanstveno-istraživačkim projektima u hrvatskim poduzećima ili u javnim znanstveno-istraživačkim institucijama. 

Projekti trebaju doprinijeti jednom od sljedećih ishoda:

(1) stvaranju/poboljšavanju novog proizvoda/procesa/usluge,
(2) povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva razvojem inovativnih tehnologijskih rješenja,
(3) zajedničkom uključivanju gospodarstva i akademije u međunarodne i europske tehnologijske projekte.

Za ovu su potporu prijaviti se mogu izvrsni mladi znanstvenici i stručnjaci koji žive i rade u Hrvatskoj, i izvrsni mladi znanstvenici i stručnjaci hrvatske nacionalnosti ili porijekla koji žive i rade u inozemstvu, a koji su u trenutku prijave projekta doktorandi ili su stekli doktorat unutar zadnjih 5 godina. 

Jamstvo za sufinanciranje je potrebno osigurati od strane poduzeća.

Fond želi ovom potporom otvoriti nove mogućnosti za suradnju hrvatske znanosti i gospodarstva, potaknuti tok ljudi i ideja između gospodarstva, akademije i dijaspore, unaprijediti inovativnost istraživanja i razvoja u hrvatskom gospodarstvu i doprinijeti razvoju visokoobrazovanih stručnjaka.

Najveći iznos potpore:  160 000  HRK

Rok za prijavu: Petak, 22. veljače 2013., do ponoći

Upute za podnositelje, 2012. (pdf)

Dodatna dokumentacija za projekte koji će biti uzeti u obzir za financiranje:

Za svaki prijedlog projekta predložen za financiranje podnositelji će morati u tijeku pregovoradokazati da je njihov projekt u skladu s „Okvirom za upravljanje okolišem“, što će biti preduvjet za financiranje.
U dokumentu „Okvir za upravljanje okolišem“ opisane su kategorije procjene okoliša, a potrebno je ispuniti Obrazac za procjenu okoliša“ (Annex A– Okvir za upravljanje okolišem)"
    Powered by Globaladmin