Dokumenti za realokaciju sredstava

Znanstvena suradnja 1A i 1B
Projekti odobreni u prvom krugu natječaja, 2007
Projekti odobreni u drugom krugu natječaja, 2008
Projekti odobreni u drugom krugu natječaja, 2010


Mladi znanstvenici i stručnjaci 3A, 3B i 3C
Projekti odobreni u prvom krugu natječaja, 2008
Projekti odobreni u drugom krugu natječaja, 2009

    Powered by Globaladmin