Zahtjev za iskazivanje interesa za individualne savjetničke usluge u funkciji - Savjetnik za institucionalni razvoj u Fondu „Jedinstvo uz pomoć znanja"


REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo znanostiobrazovanja športa
Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja
Zajam br. 7320-HR
 
objavljuje
ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJEM INTERESA
za individualne savjetničke usluge u funkciji
 
Savjetnik za institucionalni razvoj
Fondu „Jedinstvo uz pomoć znanja”

 
1. Republika Hrvatska koristi sredstva Svjetske banke za Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (STP). Unutar zadanih okvira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) je dodijelilo dio sredstava za Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF). Zadatak Fonda je posebno: (i) korištenje potencijala znanstvene dijaspore i hrvatskih javnih znanstvenih institucija i R&D tvrtki; (ii) poticanje mladih znanstvenika i stručnjaka iz Hrvatske i dijaspore unutar svih aspekata njihovog profesionalnog unapređivanja; (iii) poticanje međunarodne mobilnosti kao i međusektorske mobilnosti (između sveučilišta, industrije i dijaspore). U tu svrhu, potrebno je angažirati Savjetnika za institucionalni razvoj.
 
2. Konzultantske usluge Savjetnika za institucionalni razvoj sadržavaju: priprema projektnog prijedloga i drugih vezanih dokumenata; savjetovanje u svezi razvoja učinkovite strategije zagovaranja (ne uključuje strategiju kroz medije) i pružanje pomoći u njezinoj primjeni na nacionalnoj  razini, kao i na razini EU kako bi se osigurala uspješna priprema i postizanje samoodrživosti UKF-a; pružanje pomoći u definiranju optimalnog rješenja u svezi financijskih i institucionalnih postavki na nacionalnom ili široj regionalnoj razini, a sve u uskoj suradnji s voditeljem UKF programa i Povjerenstvom za upravljanje UKF-om. Predviđeno vrijeme za poziciju je 20 čovjek/dana do 15. svibnja 2011.

3. Poželjni kandidati moraju imati slijedeće kvalifikacije: diplomski sveučilišni studij; najmanje 5 godina relevantnog radnog iskustva u administraciji R&D projekata ili organizacija s iskustvom na rukovodećim ili izvršnim poslovima, a poželjno na međunarodnoj razini; dokazano znanje o različitim aspektima  znanstveno-inovacijske politike EU; dokazano znanje o širenju umrežavanja na međunarodnoj razini i razvoju strateških odnosa; odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu; poznavanje hrvatskog Nacionalnog inovacijskog sustava  (NIS) je prednost.
 
4. MZOŠ poziva kvalificirane kandidate da dostave svoj iskaz interesa, zajedno sa životopisom samo na engleskom jeziku.
 
5. Kandidat će biti odabran u skladu sa smjernicama Svjetske banke: Odabir i zapošljavanje savjetnika od strane Zajmoprimaca Svjetske banke, travanj 2004., na osnovi metode 'Individualni konzultant'.
 
6. Zainteresirani kandidati mogu dobiti dodatne informacije vezane uz opis obveza na mrežnim stranicama Ministarstva, www.mzos.hr i na www.ukf.hr ili na niže navedenoj adresi, od ponedjeljka do petka, između 9:00 i 16:00 sati.
 
7. Iskaze interesa potrebno je predati najkasnije do srijede, 8. prosinca, do 16.00 sati, na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa
Jedinica za provođenje projekta
n/p.  Gđ. Mirjana Stjepanović
Planinska 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 2352 691 Fax: +385 1 2352 689
E-mail: mirjana.stjepanovic@mzos.hr
Klasa: 910-04/10-04/00068
Ur.broj: 533-08-10-0001TERMS OF REFERENCE
 
    Powered by Globaladmin