Promjena modaliteta plaćanja u sklopu Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“

Povjerenstvo za upravljanje Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ je na sjednici 30. studenog 2010. godine  jednoglasno donijelo odluku o promjeni modaliteta plaćanja u sklopu Programa „Mlad znanstvenici i stručnjaci“. Odobrene potpore isplaćivat će se u cijelosti ( vidjeti primjer Ugovora o potpori) nakon početka projekta, a ne kao do sada u iznosu od 50% nakon početka projekta, a u iznosu od 50% nakon uspješno provedenog posjeta. Ostali uvjeti natječaja ostaju nepromijenjeni.
    Powered by Globaladmin