Zahtjev za iskazivanjem interesa za savjetničke usluge u funkciji - Promotivna kampanja za Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja”

 REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo znanosti,obrazovanjaišporta
Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja
Zajam br. 7320-HR
 
objavljuje
ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJEM INTERESA
za savjetničke usluge u funkciji
 
Promotivna kampanja
za Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja
 
1.      Republika Hrvatska koristi sredstva Svjetske banke za Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (STP). Unutar zadanih okvira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) je dodijelilo dio sredstava za Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF). Zadatak Fonda je posebno: (i) korištenje potencijala znanstvene dijaspore i hrvatskih javnih znanstvenih institucija i R&D tvrtki; (ii) poticanje mladih znanstvenika i stručnjaka iz Hrvatske i dijaspore unutar svih aspekata njihovog profesionalnog unapređivanja; (iii) poticanje međunarodne mobilnosti kao i međusektorske mobilnosti (između sveučilišta, industrije i dijaspore). U svrhu mobiliziranja najšire potpore, UKF potražuje konzultantsku tvrtku radi provedbe promotivne kampanje.
 
2.      Konzultantske usluge uključuju slijedeće zadatke: savjetovanje vezano uz odnose s javnošću i njegova primjena kako bi se što više povećao učinak glavnih rezultata UKF-a i dobila najšira moguća podrška za nastavak aktivnosti UKF-a po završetku STP-a; usluga dizajna i izrade promotivnih materijala; priprema jednodnevne konferencije; za potrebe izrade brošure konzultant će razgovarati s 20 korisnika UKF programa koje će odabrati MZOŠ. Predviđeno vrijeme za poziciju je 65 čovjek/dana do 15. svibnja 2011.
 
3.      MZOŠ poziva iskusne savjetničke tvrtke da iskažu interes za pružanje navedene usluge na engleskom jeziku. Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti podatke o kvalificiranosti i prijašnjim iskustvima na sličnim poslovima kao što su osnovni profil tvrtke, stručnosti, usluge koje tvrtka nudi, životopise s obrazovnim i profesionalnim profilom ključnih stručnjaka, međunarodno iskustvo (ako postoji), broj i kratki opis sličnih projekata (uz listu klijenata). Tvrtke se smiju međusobno udruživati u svrhu poboljšanja kvalifikacija. Savjetnička tvrtka treba posjedovati osnove u izradi kampanja i aktivnostima vezanim za odnose s javnošću te iskustvo u radu sa sličnim institucijama i programima, vladom ili privatnim sektorom; imati odgovarajuće iskustvo (najmanje 7 godina) u svim uslugama koje pruža agencija s punom uslugom, posebno u odnosima s javnošću i u organiziranju ciljanih događanja, dizajnu i izradi različitih promotivnih materijala (mape, brošure, godišnji izvještaji); iskustvo u znanstvenom području ili u marketingu javnih politika; dobro razumijevanje tehnologije i važnosti inovacija; mora posjedovati odgovarajuće iskustvo u radu sa sličnim institucijama ili sličnim programima, promidžbom vlade; reference u održavanju događaja/konferencija su prednost; dokazano iskustvo u području dizajna i izrade različitih promotivnih materijala i dokaz o dugoročnoj suradnji s ovlaštenom tiskarom, te također mora imati ključne osobe kao što su voditelj tima, grafički dizajner, osoba zadužena za osmišljavanje tekstova i poruka te voditelja kreiranja događaja.
 
4.      Savjetnička tvrtka bit će odabrana u skladu sa Smjernicama Svjetske banke: Odabir i zapošljavanje savjetnika od strane Zajmoprimca Svjetske banke, svibanj 2004, primjenom metode 'odabir na temelju kvalifikacija konzultanata'.
 
5.      Zainteresirane savjetničke tvrtke mogu dobiti dodatne informacije o opisu usluga na mrežnim stranicama Ministarstva, www.mzos.hr i na www.ukf.hr ili na niže navedenoj adresi, od ponedjeljka do petka, između 9:00 i 16:00 sati.
 
6.      Iskaze interesa potrebno je predati najkasnije do petka, 17. prosinca 2010. g. do 16.00 sati, na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa
Jedinica za provođenje projekta
n/p.  Gđ. Mirjana Stjepanović
Planinska 1, HR-10000 Zagreb,Hrvatska
Tel. +385 1 2352 691 Fax: +385 1 2352 689
E-mail: mirjana.stjepanovic@mzos.hr
Klasa: 910-04/10-04/00071
Ur.broj: 533-08-10-0001

TERMS OF REFERENCE
    Powered by Globaladmin