Dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo, voditelj UKF projekta "Phylostratigraphic analysis of disease genes expression in the context of life cycle", objavio je rad u časopisu Nature Reviews Genetics
 
U sklopu UKF projekta broj 49. Dr. Tomislav Domazet-Lošo sa Instituta Ruđer Bošković i Prof. Diethard Tautz sa Max Planck Instituta za evolucijsku Biologiju objavili su pregledni rad The evolutionary origin of orphan genes  u Nature Reviews Genetics (IF=32,7) u kojem pokazuju, da osim kopiranja, važnu ulogu u evoluciji genoma ima i spontano (de novo) stvaranje potpuno novih gena. Za te gene bez podrijetla (eng. orphan genes) koji igraju važnu ulogu u embrionalnom razvoju i u interakcijama organizama s okolišem autori pokazuju da mogu nastati bilo kada tijekom evolucije, što uključuje i sadašnje organizme na Zemlji. Ideje izložene u tom radu otvaraju prostor za preispitivanje osnovnih teorijskih postavki u biologiji kao što je koncept homologije ili pitanje nastanaka novih proteinskih struktura.
    Powered by Globaladmin