Produljenje javne rasprave o prijedlogu nacrta Okvira za upravljanje okolišem u sklopu pripreme predloženog Drugog projekta tehnologijskog razvoja
 
Po zaprimanju primjedbi na prvi nacrt Okvira za upravljanje okolišem (Environmental Management Framework), objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 20. srpnja, te konzultacija s dionicima održanih 3. kolovoza u Velikoj dvorani Ministarstva, u originalni su dokument unesene manje izmjene.

Ovim se putem javnost poziva na dostavljanje daljnjih komentara, prijedloga i primjedbi na sadržaj izmijenjenog Okvirnog dokumenta, putem elektronske pošte na adresu renato.vrebac@mzos.hr, zaključno sa 15. kolovoza 2012.

Nacrt Okvira za upravljanje okolišem
    Powered by Globaladmin