Dr. sc. Robert Vianello objavio je rad pod naslovom "Advances in Determining the Absolute Proton Affinities of Neutral Organic Molecules in the Gas Phase and Their Interpretation: A Theoretical Account" u časopisu Chemical Reviews s čimbenikom odjeka IF = 40.197 i petom časopisu u svijetu prema tom kriteriju
 
Dr. sc. Robert Vianello, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković (http://www.irb.hr/Ljudi/Robert-Vianello), objavio je rad pod naslovom "Advances in Determining the Absolute Proton Affinities of Neutral Organic Molecules in the Gas Phase and Their Interpretation: A Theoretical Account" u časopisu Chemical Reviews (http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cr100458v) – uvjerljivo najprestižnijem znanstvenom časopisu u kemiji s čimbenikom odjeka IF = 40.197 i petom časopisu u svijetu prema tom kriteriju.
 
Zajedno s kolegama dr. sc. Borislavom Kovačevićem i pok. prof. Zvonimirom Maksićem, ovaj rad donosi pregled višegodišnjih istraživanja u Grupi za kvantnu kemiju IRB-a, ali i svjetska dostignuća u području razumjevanja reakcija prijenosa protona, ispitivanja svojstava vodikovih veza te računalnog dizajna novih izuzetno jakih organskih superkiselina i superbaza, a objavljen je na poziv glavnog urednika spomenutog časopisa. Razumijevanje reakcija prijenosa protona, najmanjih, najlakših i najrasprostranjenijih atomskih jezgri u svemiru, od izuzetne je važnosti za kemiju jer procesi prihvaćanja i otpuštanja protona utjelovljuju najelementarnije kemijske reakcije, a često predstavljaju i početni korak mnogih organskih i biokemijskih transformacija. S druge strane, razvoj novih i sve snažnijih organskih kiselina i baza doprinosi svim granama kemijske industrije iz jednostavnog razloga što spomenute molekule predstavljaju važne i nezamjenjive katalizatore u mnogim kemijskim pretvorbama.
 
Važan dio ovog rada predstavljaju i rezultati koje je dr. sc. Vianello ostvario u skopu svojeg projekta "Računalno predviđanje strukture i katalitičke aktivnosti novih organskih superkiselina", financiranog sredstvima fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" (http://spider.irb.hr/Vianello_UKF/) u sklopu natječaja "Moje prvo istraživanje" programa "Mladi znanstvenici i stručnjaci" objavljenog 2008. godine, a sufinanciranog od strane tvrtke "APO d.o.o" iz Zagreba. Tijekom dvije godine trajanja projekta (2008–2010) dr. sc. Vianello objavio je 5 znanstvenih radova, održao 4 pozvana predavanja i 2 posterske prezentacije na međunarodnim konferencijama, te 5 popularnih znanstvenih predavanja na domaćim skupovima. Za navedene rezultate dobio je nagradu "Perspektivni znanstvenik" Centra za primjenjenu kvantnu mehaniku u Parizu, a za nastavak provedbe svojih istraživanja pribavio je financiranje Europske komisije kroz 18 mjesečnu individualnu FP7 Marie Curie stipendiju za usavršavanje u grupi dr. sc. Janeza Mavrija na Kemijskom institutu u Ljubljani.
    Powered by Globaladmin