Pokrenuti novi projekti za povratnike i suradnju s dijasporom, ukupne vrijednosti 6,5 milijuna kuna
 
Krajem prosinca 2008. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa potpisalo je ugovore o provedbi šest znanstvenih i tehnoloških projekata Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" (Unity through knowledge Fund - UKF), koji će se financirati u okviru Programa znanstvene suradnje. Tijekom slijedeće dvije godine, hrvatskim će znanstvenicima iz domovine i inozemstva biti isplaćeno 6,5 milijuna kuna, kroz zajedničke projekte na hrvatskim sveučilištima i institutima.

Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" započeo je s radom 2007. godine, a do sada je u okviru posebno osmišljenih programa financirano 38 projekata, koji pokrivaju područja znanstvene suradnje, poticanja pokretljivosti istraživača, komercijalizacije istraživanja i zaštite intelektualnog vlasništva, te podrške mladim znanstvenicima. Ukupna sredstva s kojima Fond raspolaže iznose 5 milijuna EUR .

U okviru Programa znanstvene suradnje prijavljeno je 30 projekata, a 6 ih je - uz pomoć više od 80 vrhunskih stručnjaka za pojedina područja, od koji je većina bila iz inozemstva - izabrano za financiranje (uz prolaznost od 20%). U izboru projekata kojima će sredstva biti dodijeljena, uz recenzente, sudjelovala su i dva povjerenstva Fonda, čime je, osim znanstvene i tehnološke izvrsnosti projekta, osigurana i sukladnost s ciljevima Fonda, kao što su poticanje istraživanja koja su konkurentna na međunarodnoj razini, onih koja stvaraju nove vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu ili pridonose razvoju znanstvenog sustava u Hrvatskoj.


O prihvaćenim projektima

Suradnja prof. dr. sc. Siniše Volarevića s Medicinskog fakulteta u Rijeci i prof. dr. sc. Zlatka Dembića sa Sveučilišta u Oslu, na projektu Regulation of the p53 tumor suppressor by ribosomal proteins in physiological and pathological conditions, temelji se na istraživanju hipoteze i pretpostavci da onkogeni stresovi aktiviraju tumor supresor p53, putem specifičnih ribosomskih proteina, čije mutacije mogu biti uzrok zloćudne preobrazbe stanice i otpornosti zloćudnih tumora kod ljudi, na propisanu terapiju. Rezultati ovog projekta trebali bi u budućnosti doprinijeti unaprjeđenju dijagnostike zloćudnih tumora i razvoju učinkovitijih protutumorskih lijekova. Također, projekt će unaprijediti znanstvene potencijale i kvalitetu istraživanja u Hrvatskoj. U ovaj projekt, Fond ulaže 1.191.842,400 HRK, dok je 238.368 HRK predviđeno iz drugih izvora.

Mladi povratnik Vladan Desnica s Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu će se, u suradnji s Laboratorijem za interakcije ionskih snopova Instituta „Ruđer Bošković“, u okviru projekta Research, development and construction of portable micro X-Ray Fluorescence device, baviti razvojem i konstrukcijom prototipa prijenosnog instrumenta za mikroanalizu rendgenskom fluorescencijom. Originalno rješenje, razvijeno unutar projekta, predstavljat će rezultat transfera znanstvenog i tehnološkog znanja voditelja projekta - stečenog u inozemstvu - i zajedničkog napora tima hrvatskih stručnjaka i specijalista, spremnih da svoje teoretsko i praktično znanje pretoče u jedinstveni proizvod visoke tehnologije. Projekt je iz drugih izvora (uključujući i privatni sektor), sufinanciran sa 173.425,00 HRK, a sam ga Fond financira s 867.125,00 HRK.

Ronjenje s bocama (SCUBA) spada u jednu od najčešćih rekreativnih aktivnosti, kojom se svake godine u svijetu bavi više od deset milijuna ljudi. Prof. dr. sc. Željko Dujić s Medicinskog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Peter J. Denoble (Divers Alert Network) i profesor Brubakk (Norwegian University of Science and Technology) zajedno će – na projektu Physiology of SCUBA diving - istraživati mehanizme koji utječu na razvoj dekompresijske bolesti, koja se javlja za vrijeme ronjenja, kao posljedica prezasićenosti tkiva dušikom koji se prilikom naglog izrona oslobađa u krv u obliku plinskih mjehurića i dovodi do emobolizacije. Istraživanje će, osim boljim razumijevanjem mehanizma utjecaja ronjenja na fiziologiju ljudskog tijela i određivanjem postupka koji će smanjiti rizike popratne ronjenju, rezultirati i pripremom novoga europskog projekta. U projekt Fond ulaže 1. 110.375,00 HRK a preostalih 679.055 HRK osigurano je iz dodatnih izvora.

Projekt prof. dr. sc. Kragić (KTH, Royal Institute of Technology, Sweden) i prof. dr. sc. Jerbića (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu), Improving GRAsping Movements by predictions based on Observation, usmjeren je na probleme hvatanja i rukovanja objektima, koji se danas svrstavaju među najvažnija otvorena pitanja u domeni robotike. Cilj ovog projekta je izrada i razvoj sustava za manipulaciju objekata, pri čemu se učenje bazira na imitaciji ljudske manipulacije objekata. Drugim riječima, roboti će učiti kako manipulirati objekte na sličan način kao i djeca, gledajući odrasle i imitirajući ih. Projekt je sufinanciran s 300.000 HRK iz privatnog sektora i međunarodnih izvora, a Fond ga financira u iznosu od 459.000 HRK.

Molekularnim zbivanjima koja prate ishemijsku ozljedu kod transgeničnih miševa bavit će se projekt Regeneration and plasticity after ischemic brain damage studied on innovative transgenic mouse models, prof. dr. sc. Srećka Gajovića (Medicinski fakultet u Zagrebu) i prof. dr. sc. Jasne Križ (Faculty of Medicine, Laval University, Canada). Mišji modeli i oprema za in vivo praćenje, dobiveni od kanadskog partnera, predstavljaju novi, snažni analitički alat za praćenje genske djelatnosti u živim životinjama u stvarnom vremenu. Koristi koje će za hrvatsku znanost i društvo proizaći iz ovog projekta, uključuju prijenos znanja i primjenu inovativne genetske tehnologije, koja bi u budućnosti trebala pridonijeti rješavanju jednog od glavnih zdravstvenih problema današnjeg društva - moždanog udara. Ukupna sredstva kojima Fond potpomaže realizaciju ovog projekta, iznose 1.460.000,00 HRK, dok je iz ostalih izvora osigurano 511.000 HRK.

Istraživanje povratnika Srećka Kirina s Instituta „Ruđer Bošković“ u okviru projekta Organometallic and inorganic bioconjugates as potential enantioselective catalysts, koji Fond financira u iznosu od 1.460.000,00 HRK, bavi se razvojem novih katalitičkih sustava koji imaju važnu primjenu u i značenje kemijskoj industriji. Partneri u ovom projektu su Chirallica d.o.o. iz Zagreb i „Universty of Western Ontario“, Kanada. Istraživanje će, uz razvoj novih tehnologija, rezultirati i dodatnim ulaganjima u projekt od strane gospodarstva.

Više detalja o projektima moguće je pronaći na web stranicama Fonda, www.ukf.hr     (Znanstvena suradnja)
    Powered by Globaladmin