Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Cooperability
Project leader Dujić Željko
Project co-leader: Petar Denoble
Administering organization: University of Split School of Medicine
Partner Institution/Company: Diving Alert Network, Norwegian University of Science and Technology
Grant type: 1B
Project title: Physiology of SCUBA diving
Project summary: Self-contained underwater breathing apparatus (SCUBA) diving is one of the most frequently performed recreational outdoor activities with over 10 million people performing dives every year. Due to exposure to often extreme environmental conditions, diving always bears a certain risk of injury. The most known and clinically significant danger in SCUBA diving is decompression sickness (DCS). DCS most commonly results from tissue supersaturation with nitrogen and formation of gas bubbles in the blood during too rapid decompression (ascent to surface) with their subsequent embolisation. However, additional factors can also increase the risk for DCS, with some individuals being prone to developing DCS more than others, suggesting a genetic component to the disease. On the other hand, certain procedures before a dive, such as physical exercise, have been shown to significantly diminish the risk of DCS. Understanding all the mechanisms that influence the risk of DCS, which is one of the major goals of this project, will, therefore, help in its prevention and therapy. In addition to DCS, we have recently found that each dive induces significant, often asymptomatic, changes in cardiovascular function. One of the goals in this project is further investigation of the mechanism of these changes. Along this line, we will examine whether intense diving over many years has any chronic negative effects on cardiovascular function. Lastly, the largely unknown effects of extreme diving on cardiovascular system will be explored. The end point of this proposal is to understand the impact of diving on human body and to identify the procedures and mechanisms that will reduce the risks associated with diving. This project represents a collaborative effort of investigators from Department of Physiology at University of Split School of Medicine, Diving Alert Network, a central international organization dealing with diving safety, Duke University, Norwegian University of Science and Technology and Karolinska Institute. Besides answering important scientific questions, this project will also help form a tight network of researchers across the globe that share same research interests. Moreover, this project will also serve as a framework for education of young scientists and will help them establish their own fields of research, thus supporting further development of Croatian science.
Hrvatski sažetak: Ronjenje sa bocama (SCUBA) spada u jednu od najčešćih rekreativnih aktivnosti kojom se bavi više od deset milijuna ljudi svake godine. Zbog izloženosti ekstremnim okolišnim uvjetima, ronjenje je uvijek povezano s određenim rizikom od ozljede, od kojih je najpoznatija i najopasnija dekompresijska bolest (decompression sickness – DCS). Dekompresijska bolest je najčešće posljedica prezasićenosti tkiva dušikom koji se prilikom naglog izrona oslobađa u krv u obliku plinskih mjehurića i dovodi do emobolizacije. Međutim, dodatni čimbenici također povećavaju rizik od DCS-a, a činjenica da su neki ljudi skloniji njegovom razvoju od drugih upućuje i na genetsku komponentu te bolesti. S druge je strane pokazano da se određenim postupcima prije ronjenja, kao što je tjelovježba, može značajno smanjiti rizik nastanka DCS-a. Zbog svega navedenog, razumijevanje i otkrivanje mehanizama koji utječu na razvoj DCS-a, što je ujedno i jedan od glavnih ciljeva ovoga projekta, neophodno je za uspješnu prevenciju i terapiju bolesti. Uz dekompresijsku bolest, naša je grupa nedavno otkrila da prilikom svakog zarona dolazi do značajnih, iako uglavnom asimptomatskih, promjena srčane i krvožilne funkcije. Zato je jedan od dodatnih ciljeva ovoga projekta istraživanje mehanizama tih promjena. U skladu s tim, namjeravamo istražiti i ima li dugogodišnje ronjenje kakve negativne posljedice na kardiovaskularni sustav. Također ćemo istražiti i utjecaj ekstremnih, dubokih zarona, o kojemu je dosad vrlo malo poznato. Krajnji cilj ovoga projekta je razumjeti utjecaj ronjenja na fiziologiju ljudskog tijela i odrediti postupke i mehanizme koji će smanjiti rizike popratne ronjenju. Na ovom projektu udružene su i zajednički će raditi znanstvene grupe sa Zavoda za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Splitu, Diving Alert Network-a, središnje međunarodne organizacije za sigurnost pri ronjenju, Sveučilista Duke i Norveškog sveučilišta za znanost i tehnologiju. Uz rad na važnoj znanstvenoj tematici, značaj ovoga projekta je i stvaranje međunarodne mreže istraživača koji imaju isti znanstveni interes. Konačno, ovaj će projekt služiti i kao podloga za obrazovanje novih naraštaja znanstvenika i pomoći im pri odabiru vlastitih znanstvenih interesa i karijera, a ciljem daljeg napretka hrvatske znanstvene zajednice.
Amount requested from UKF: 1. 110.375 HRK
Amount of matching funding: 679.055 HRK
Powered by Globaladmin