Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Cooperability
Project leader Bašić Josipa
Project co-leader: Dr. Celene Domitrovich, PhD, cxd130@psu.edu
Administering organization: Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb, Department of Behavioral Disorders, Campus Borongaj, Borongajska 83f, 10 000 Zagreb, Croatia www.erf.hr
Partner Institution/Company: The Prevention Research Center, Pennsylvania State University, Department of Human Development and Family Studies
Grant type: 1B
Project title: Implementation of evidence-based prevention program of socio-emotional learning through science evaluation and it’s application into Croatian kindergartens and primary schools (PATHS-RASTEM)
Project summary: Children’s academic and social and emotional development is intertwined. Evidence-based promotion of social development can both reduce risk for mental disorders and for poor school achievement. The primary aim of the Croatian PATHS project is to promote social-emotional competence and reduce the risk of behavioral and mental health disorders in Croatian youth. This will be accomplished by implementing the Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS) curriculum, an evidence-based, universal intervention that is delivered by classroom teachers (Kusche & Greenberg, 1994). PATHS is classified as one of 10 national Blueprints for Violence Prevention by the Center for the Study of Violence Prevention. The curriculum has been translated into over 10 languages. Universal interventions with a strong empirical base such as PATHS are not currently available in Croatia. Given the importance of these interventions for children’s adjustment and their role in a public health approach to children’s mental health, it is important to test their acceptability and effectiveness with a Croatian population. The first grade portion of the curriculum was translated into Croatian during 2008 and piloted in classrooms as part of a government-funded pilot study implemented in the Region of Istria by the University of Zagreb. The Crossing Borders grant would be used to expand the use of this program in Croatia, bringing it to first grade classrooms in the city of Zagreb, Primorsko-goranska county and the Region of Istria. It would also pilot its use in preschool settings. One of the strengths of the proposed project is that the impact of PATHS would be evaluated within the context of a randomized clinical trial that includes a multi-informant, multi-method measurement strategy. Exposure to PATHS is expected to result in positive outcomes for both preschool and elementary-age children. This includes improvements in children social-emotional skills reflected on direct assessments and teacher ratings. Given the rigorous nature of the study and its proximity to the University of Zagreb, a second aim of the Croatian PATHS project is to improve the overall quality of empirical research in child development and Prevention Science in Croatia. This will be accomplished by training PhD university students to be research assistants and mentoring university faculty on the conduct of randomized trial designs and associated activities in prevention research. The Croatian PATHS project meets both goals of the Unity through Knowledge Fund by benefiting Croatian society and facilitating the transfer knowledge from the United States to Croatia.
Hrvatski sažetak: Akademski, socijalni i emocionalni razvoj djece je međuovisan i usko povezan. Znanstveno utemeljena promocija socijalnog razvoja djece može znatno umanjiti utjecaj rizika za razvoj mentalnih poremećaja kao i rizika za loš školski uspjeh. Primarni cilj prijavljenog PATHS projekta je promocija socio-emocionalnih kompetencija te smanjivanje rizika za razvoj ponašajnih i mentalnih poremećaja djece u Hrvatskoj. Ostvarenje cilja postići će se implementacijom PATHS programa u Hrvatskoj (promoviranje alternativnih strategija mišljenja), znanstveno utemeljene univerzalne preventivne intervencije koja se provodi u razredu od strane učitelja te u vrtićima od strane odgajatelja. PATHS je prepoznat kao jedan od deset značajnih programa za prevenciju nasilja u SAD te je uvršten u Blueprints of Violence Prevention. Kurikulum je preveden na više od 10 svjetskih jezika. Univerzalna intervencija takve vrste trenutno u Hrvatskoj ne postoji. Preventivni programi te vrste imaju značajnu ulogu u prilagodbi djece te javnozdravstvenom pristupu zaštiti mentalnog zdravlja djece, stoga je važno testirati njihovu prihvatljivost i učinkovitost u hrvatskim uvjetima. Veliki dio PATHS programa preveden je tijekom 2008. godine kada je i pilotiran u Istarskoj županiji kao dio znanstvene studije financirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te od strane Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Sredstva natječaja "Preko granice" omogućila bi širenje programa na više lokaliteta u Hrvatskoj, dovodeći program u vrtiće i u prve razrede u Gradu Zagrebu, Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. Prednost predloženog projekta ogleda se u činjenici kako će implementacija PATHS programa biti evaluirana u kontekstu randomizirane kliničke studije koja uključuje razne metode prikupljanja podataka. Očekuje se da će kod djece uključene u PATHS program doći do brojnih pozitivnih ishoda poput povećanja socio-emocionalnih vještina. Napredak će se očitovati kroz izravno mjerenje iskaza odgajatelja i učitelja. S obzirom na rigorozne uvjete predložene studije i kompetencije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, drugi značajan cilj hrvatskog PATHS projekta je unapređivanje ukupne kvalitete znanstvenih istraživanja dječjeg razvoja i prevencijske znanosti u Hrvatskoj. Ulaganje u prevencijsku znanost i praksu vidljivo je kroz edukaciju i superviziju studenata doktorskog studija prevencije koji će biti suradnici u ovom istraživanju. Predloženi projekt ispunjava oba strateška cilja fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" - ulaganje u dobrobit zajednice te transfer znanja iz SAD u Hrvatsku. Celene Domitrovich, porijeklom Hrvatica, svojim znanstvenim angažmanom i ekspertnošću na području prevencije želi doprinijeti razvoju prevencijske znanosti i prakse u Hrvatskoj.
Amount requested from UKF: 1.085.170,00 HRK
Amount of matching funding: 295.610,00 HRK
Powered by Globaladmin