Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Cooperability
Project leader Jovanovic Neven
Project co-leader: Lav Šubarić, Senior Researcher, +43 (0) 512 507 37609, office@neolatin.lbg.ac.at, lav.subaric@neolatin.lbg.ac.at
Administering organization: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Lučićeva 3, HR-10000 Zagreb; www.ffzg.unizg.hr ; OIB 90633715804 ; Contact: Neven Jovanović; associate professor; neven.jovanovic@ffzg.hr; Department of Classical Philology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Lučićeva 3, HR-10000 Zagreb; ++385 95 829 4772
Partner Institution/Company: Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies, Langer Weg 11, 6020 Innsbruck, Austria; neolatin.lbg.ac.at
Grant type: 1B
Project title: Croatica et Tyrolensia - a digital comparison of Croatian and Tyrolean neo-Latin literature
Project summary: Neo-Latin literature, i.e. the body of Latin texts written from the Renaissance to the present day, is an important, though less researched European phenomenon, both of local and global importance. For almost fifteen centuries, Latin was the common language of the Western world, enabling educated people to communicate, work together, and exchange ideas regardless of their regional or national origin. This is proven also by eagerness of authors from smaller or peripheral communities to write in Latin, as can be seen in Croatia and Tyrol. Though dissimilar in history, geography, and population, the state and the region have both produced a roughly similar body of Latin texts. Tyrolis Latina (2012) identifies 7000 works and 2000-3000 authors important for Tyrol, while the body of Croatian Latin is usually estimated at 7000 titles and 4000 authors. We propose to compare these literary corpora along the following three lines: a) bibliographically, analysing quantitative and qualitative similarities of genres and periods; b) textually, by discovering common themes and forms and interpreting differences; c) methodologically, by reflecting on ways to compare national and regional variants of a supranational literary and linguistic standard. Branch a will result in compatible digital bibliographies of Croatian and Tyrolean Latin literature (covering printed and manuscript works), and in an interpretation. Branch b will produce a digital collection of Latin texts connected with Tyrol which can be compared with texts of Croatian Latin, both in large scale and in micro-contexts. Branch c will contribute towards a new history of Croatian Latin literature, considered from the inside (in the national context) as well as the outside (internationally). All this new knowledge will revive and enlarge general understanding of a lesser known, though surprisingly rich, component of both Croatian and Tyrolean cultural heritages, at the same time improving modern concepts of forces and processes which shaped these heritages and, through these, ourselves.
Hrvatski sažetak: Novolatinska književnost, korpus latinskih tekstova koji su nastajali od renesanse do najnovijeg doba, predstavlja važan, ali i manje istraživan evropski fenomen od lokalne i globalne važnosti. Kroz gotovo petnaest stoljeća latinski je bio zajednički jezik zapadnoga svijeta; zahvaljujući latinskome, obrazovani su ljudi mogli komunicirati, surađivati i razmjenjivati ideje bez obzira na svoju regionalnu ili nacionalnu pripadnost. Dokaz je toga i spremnost autora iz manjih ili rubnih zajednica da pišu na latinskome; vidimo to i u Hrvatskoj i u Tirolu. Mada se razlikuju poviješću, površinom i brojem stanovnika, na oba je prostora nastao otprilike jednak broj latinskih tekstova. Monografija Tyrolis Latina (2012) opisuje 7000 djela i 2000-3000 tirolskih latinista, dok se opseg korpusa hrvatskog latiniteta obično procjenjuje na 7000 naslova i 4000 autora. Naš projekt želi usporediti ovadva književna korpusa slijedeći tri pravca istraživanja: a) bibliografsko, kroz analizu kvantitativnih i kvalitativnih sličnosti žanrova i razdoblja; b) tekstualno, određujući zajedničke teme i oblike, te tumačeći razlike; c) metodološki, promišljajući načine usporedbe nacionalnih i regionalnih varijanata jednoga nadnacionalnog književnog i jezičnog standarda. Smjer a donijet će dvije usporedive digitalne bibliografije, jednu za hrvatsku, drugu za tirolsku latinističku književnost (obrađujući njihove inačice u rukopisu i u tisku). Smjer b uspostavit će digitalnu zbirku latinskih tekstova vezanih uz Tirol, omogućujući tako usporedbe s tekstovima hrvatskog latinizma, kako na makro-, tako i na mikrorazini. Smjer c doprinijet će novoj povijesti hrvatskog latinizma time što će tu povijest sagledati ne samo iznutra (iz nacionalnog konteksta) nego i izvana (internacionalno, osobito iz Tirola). Sve će ovo novo znanje unaprijediti opće razumijevanje manje poznate, no iznenađujuće bogate komponente hrvatskoga, kao i tirolskoga kulturnog nasljeđa. Istovremeno, teorijsko će razmatranje usavršiti naše razumijevanje sila i procesa koji su oblikovali to nasljeđe - a kroza nj i nas same.
Amount requested from UKF: 1.174.767,00 HRK
Amount of matching funding: 287.844,00 HRK
Powered by Globaladmin