Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Cooperability
Project leader Planinic Mirko
Project co-leader: Dr. Guy Paić
Administering organization: Prirodoslovno-matematicki fakultet, Horvatovac 102 A, HR-10000 Zagreb, Croatia,
Partner Institution/Company: IINSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
Grant type: 1B
Project title: Study of the momentum correlations in high energy collisions using event structure criteria and ALICE detector at LHC
Project summary: Operation of the Large Hadron Collider(LHC) is a critical time for High Energy Physics worldwide. Measurements performed at the LHC are shaping the future of the field. Such a critical period for the field of heavy ion collisions last took place 13 years ago with the start of the Relativistic Heavy Ion Collider(RHIC). This resulted in the observation of a new state of matter Quark-Gluon-Plasma(QGP). The present project will investigate innovative methods of analysis of two-particle momentum correlations at LHC energies using the ALICE detector applying transverse sphericity for the minimum bias proton proton collisions developed by one of the co-leaders of this project [2]. It is expected that by applying this method more reliable information about the space time evolution of the dense Quantum chromodynamic system can be extracted. It is important to note that the analyses that will be undertaken under this project are absolutely unique and are the fruit of effort done prior to the the present proposal. The University of Zagreb(UZ) and Universidad Nacional Autonoma de Mexico(UNAM) are the premier educational and scientific institution in Croatia and Mexico. Their involvement in the LHC physics is a strategic imperative for Croatian and Mexican scientific development. The program outlined in this document streamlines the involvement of UZ researchers and graduate students directly into flagship analyses of LHC data. It is important to say that since almost 25 years the Croatian physicists have contributed in a notable way to this precise field in different experiments (Na35,NA44,RHIC). The UZ and UNAM groups additionally share a common interest in contributing to detector upgrades. The weakness of the UZ group has been the lack of hardware experience which is the strength of the UNAM group. We believe that we can transfer some of UNAM group knowledge on a novel type of gas electron multiplication ( GEM) detectors originally developed at CERN to Croatia. Experience in working with GEM detectors is potential for strengthening of Croatian research capabilities. The focus of our effort is the immediate engagement of the UZ group in the development innovative for new observable of the new state of matter at the energy frontier and also to increase group’s capability to participate in hardware upgrades of ALICE detector. With the support of the Unity through Knowledge Fund, we believe we can achieve this goal.
Hrvatski sažetak: Uspješan rad Velikog Hadronskog Sudarivača (LHC) predstavlja kritično vrijeme za visoko-energijsku fiziku širom svijeta. Mjerenja koja se izvode na LHC-u oblikuju budućnost istraživačkog područja. Takvo kritično razdoblje u području sudara teških iona se posljednji put dogodilo prije 13 godina, s početkom rada Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC). To je rezultiralo opažanjem novog stanja materije Quark-Gluon-Plazme (QGP). Ovaj projekt će istražiti inovativne metode analize korelacija impulsa dviju čestica na LHC energijama pomoću ALICE detektora primjenom varijable poprečne sferičnosti za minimum bias proton-proton sudare. Ta varijabla je uvedena prvi puta kao ideja jednog od suvoditelja ovog projekta [2]. Očekuje se da će primjenom ove metode biti ekstrahirano više pouzdanih informacija o prostorno vremenskoj evoluciji gustog Kvantno-kromodinamičnog sustava. Važno je napomenuti da su analize koje će biti poduzete u okviru ovog projekta apsolutno jedinstvene i plod su nedavnog truda učinjenog prije početka ovog projekta. Sveučilište u Zagrebu (UZ) i Universidad Nacional de Autónoma Meksiko (UNAM) su vodeće obrazovne i znanstvene institucije u Hrvatskoj i Meksiku. Njihov angažman u LHC fizici je strateški imperativ za hrvatski i meksički znanstveni razvoj. Program ovog projekta usmjerava angažman istraživača i studenata sa Sveučilišta u Zagrebu izravno u najvažnije analize LHC podataka. Važno je napomenuti da već gotovo 25 godina hrvatski fizičari pridonose ovom području na različitim eksperimentima (Na35, NA44, RHIC). UZ i UNAM grupe imaju i zajednički interes u sudjelovanju u nadogradnji detektora. Slabost Zagrebačke grupe je nedostatak hardverskog iskustva što je snaga UNAM grupe. Vjerujemo da možemo prenijeti hardverska znanja i iskustva UNAM grupe u primjeni novih (GEM) detektora izvorno razvijenih na CERN-u u Hrvatsku. Iskustvo u radu s GEM detektorima je potencijal za jačanje hrvatskih istraživačkih sposobnosti. Fokus našeg nastojanja će biti neposredni angažman Zagrebačke grupe u razvoju inovativne nove observable za proučavanje novog stanja materije na energijskoj fronti, a također i povećavanje sposobnosti grupe za sudjelovanje u hardverskim nadogradnjama ALICE detektora. Vjerujemo da možemo ostvariti taj cilj uz potporu UKF fonda.
Amount requested from UKF: 1.240.263,00 HRK
Amount of matching funding: 248.640,00 HRK
Powered by Globaladmin