Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Connectivity
Project leader Alfirevic Niksa
Project co-leader: Prof. dr. Josef Langer
Administering organization: Faculty of Economics Split Matice hrvatske 31 21000 Split
Partner Institution/Company: University of Klagenfurt, Department of Sociology
Grant type: 2A
Project title: TOWARD THE KNOWLEDGE-BASED DEVELOPMENT OF THE ALPS-ADRIATIC REGION
Project summary: The idea of knowledge-based development seems to be one of the widely accepted concepts among the policy-makers and practicing managers, with the reference often being made to the 2000 Lisbon Agenda (setting the primary EU objective as "…becoming the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world..."). Although this idea has been elaborated through a series of EU-based ’information society’ development programs (eEurope 2002/2005, i2010…), those have been mostly focused on specific Information Technology issues, such as broadband Internet connectivity, public administration services available on the Internet, etc. From the wider point of view, it is still not clear what the notion of knowledge-based development should mean for the economic and social development of the regions and societies of the new EU-member countries. Therefore, it is believed that a discussion among the scientists and practitioners within EU-wide regions (such as the Alps-Adriatic) should be stimulated, in order to identify the practical research and policy venues for the implementation of knowledge-based development. This would lead toward the clarification of the knowledge-based development concept and the identification/dissemination of practical development ideas and initiatives, within the specific context of the Alps-Adriatic region.
Hrvatski sažetak: Koncept razvoja zasnovanog na znanju jedan je od značajnih čimbenika u razvoju javnih politika i menadžerskog djelovanja, pri čemu se često poziva na Lisabonsku agendu, koja kao jedan od temeljnih ciljeva EU navodi "…razvoj najkonkurentnijeg i najdinamičnijeg svjetskog gospodarstva zasnovanog na znanju…". Iako se ova ideja pokušava provoditi uz pomoć niza programa razvoja ’informacijskog društva’ u EU (eEurope 2002/2005, i 2010, itd.), oni uglavnom predviđaju rješavanje specifičnih problema vezanih uz informacijsku tehnologiju (kao što je, primjerice, priključivanje na Internet uz pomoć širokopojasnih veza), razvoj usluga javne administracije dostupnih preko Interneta, itd. Sa šireg gledišta, još uvijek nije jasno što bi uopće teorijski trebao značiti pojam razvoja zasnovanog na znanja za gospodarski i društveni razvoj regija i država – novih članica EU. Stoga se vjeruje da bi trebalo potaknuti daljnju raspravu o ovom problemu, u kojoj bi trebali sudjelovati znanstvenici i praktičari iz širih europskih regija, naročito regije Alpe-Jadran. Cilj rasprava i istraživanja ove problematike svakako su daljnji konkretni istraživački zadaci, te formiranje javnih politika koje bi pomogle u implementaciji razvoja zasnovanog na znanju. Na taj bi se način pojasnio sam koncept takvog razvija, te identificirale i diseminirale praktične razvojne ideje i inicijative, prilagođene specifičnom kontekstu regije Alpe-Jadran.
Amount requested from UKF: 2.275 €
Amount of matching funding: 600 €
Powered by Globaladmin