Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Connectivity
Project leader Marinović Jasna
Project co-leader: Ulrik Wisloff
Administering organization: University of Split School of Medicine; Šoltanska 2, 21000 Split
Partner Institution/Company: Norwegian University of Science and Technology
Grant type: 2A
Project title: Induction of Chronic Heart Failure in Rats by Coronary Artery Ligation
Project summary: Chronic heart failure (CHF) is a clinical syndrome that results from reduced pumping ability of the heart. One of the most common causes of CHF in humans is myocardial infarction (MI)-induced cardiac damage. Due to the high prevalence of CHF and poor patients’ prognosis, the significance of research that focuses on interventions that improve pumping ability of failing hearts is great. Therefore, the ultimate goal of present proposal is to establish a research operation for investigation of CHF and various interventions that can confer cardiac protection, such as exercise. To achieve this goal, generation of animal model with post-MI CHF is necessary. Since the induction of post-MI CHF in rats requires a demanding surgical procedure of coronary artery ligation, three-week training at an internationally acclaimed laboratory is proposed. During the visit, the applicant will be trained in surgical procedure and will acquire the necessary skill to successfully perform it at home institution. Additionally, the visit will help development of a joint project with international collaborators. Moreover, acquiring the technique that is still non-existent in Croatia will offer the possibility of education for other Croatian scientists and use of the same animal model for various scientific projects.
Hrvatski sažetak: Kronično zatajenje srca je kliničko stanje koje je posljedica smanjene sposobnosti srca da pumpa krv u žilni sustav. Jedan od najčešćih razloga zatajenja srca je ozljeda srca uzrokovana infarktom miokarda. Zbog velike učestalosti ove bolesti i loše dugoročne prognoze, značaj istraživačkih napora za otkrivanje postupaka koji mogu poboljšati oslabljenu srčanu funkciju je znatan. S obzirom na to, glavni cilj ovoga projekta je uspostava znanstveno-istraživačke aktivnosti koja će proučavati razne zahvate kojima se može poboljšati zaštita srčane funkcije, kao što je tjelovježba. Za uspostavu navedenog, neophodna je uspostava životinjskog modela zatajenja srca uzrokovanog infarktom. Navedeni model podrazumijeva izvođenje tehnički zahtjevnog postupka podvezivanja lijeve koronarne arterije, kojeg kandidat namjerava usavršiti tijekom trotjednog boravka u laboratoriju iskusnih kolega znanstvenika. Tijekom posjeta, planirano je da kandidat nauči i usvoji navedeni pristup, kojeg će potom pokrenuti na svojoj instituciji u Hrvatskoj. Također, posjet će pridonijeti razvoju zajedničkih projekata sa inozemnim suradnicima, te omogućiti ostalim kolegama znanstvenicima u Hrvatskoj da koriste navedenu metodu za vlastita znanstvena istraživanja i edukaciju.
Amount requested from UKF: 4.704 €
Amount of matching funding: 2.000 €
Powered by Globaladmin