Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Connectivity
Project leader Boraska Vesna
Project co-leader: Dr. Eleftheria Zeggini
Administering organization: University of Split School of Medicine Šoltanska 2, 21000 Split
Partner Institution/Company: Wellcome Trust Sanger Institute, Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridge, CB10 1SA, UK
Grant type: 2A
Project title: Establishing novel genetic loci for eating disorder-related traits, brachial circumference and sex
Project summary: The main objective of the fellowship proposal is the completion of the work on three large-scale, high-profile collaborative projects that aim to identify robustly replicating genetic loci associated with three phenotypes of interest: brachial circumference, eating disorder-related traits and autosomal differences between males and females. These medically important phenotypes will shed light into biological pathways such as fat deposition and body shape which are strongly linked with risk of cardiometabolic disease; eating disorders and mechanisms possibly linked to miscarriage and parity. These projects incorporate data from the 10001 Dalmatians project, a set of Croatian population-based cohorts with genome-wide association scan data. My proposed visit will involve the analysis of replication data and global analysis, interpretation of results and the drafting of manuscripts for publication. It is essential for me to maintain my lead in these projects and to consolidate my project management, organizational, writing and collaborative relationship management skills, all invaluable for research career development. Also, the proposed work will empower technology and knowledge transfer and help establish stronger links between the University of Split School of Medicine and the Wellcome Trust Sanger Institute, a worldwide centre of excellence in the field of human genetics.
Hrvatski sažetak: Osnovni cilj projektnog prijedloga je omogućiti završetak rada na tri velika, visoko profilirana kolaborativna istraživačka projekta čiji je cilj identificirati genetske lokuse koji su povezani s tri fenotipa: opseg nadlaktice, osobine povezane s poremećajima prehrane te autosomne razlike između muškaraca i žena. Istraživanja spomenutih medicinski bitnih fenotipova imaju ulogu pomoći u razumijevanju temeljnih bioloških putova povezanih s npr. skladištenjem masnog tkiva koje je jako povezano s rizikom obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti, zatim putova povezanih uz poremećaje ishrane te uz mehanizme koji bi mogli biti povezani s pobačajem te fertilitetom. Nabrojani projekti inkorporiraju podatke proizašle iz studije 10001 Dalmatinac kojeg sačinjavaju tri hrvatske kohorte s cjelogenomskim podacima. Predloženi prijedlog projekta uključuje analizu repliciranih podataka i globalnu analizu, interpretaciju rezultata te pisanje znanstvenih radova. Za mene je esencijalno da ostanem osnovni istraživač na navedenim projektima te da konsolidiram svoje menađerske i organizacijske vještine te vještine održavanja dobre znanstvene suradnje. Sve ove značajke su od neprocjenjive važnosti za moju buduću znanstvenu karijeru. Također, predloženi projekti će osnažiti prijenos znanja i tehnologije te će pomoći u ostvarivanju jakih znanstvenih spona između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Wellcome Trust Sanger Institute-a Sveučilišta u Cambridge-u, svjetskog centra izvrsnosti u polju humane genetike.
Amount requested from UKF: 72.000,00 HRK
Amount of matching funding: 14.400,00 HRK
Powered by Globaladmin