Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Connectivity
Project leader Zimmermann Boris
Project co-leader: Achim Kohler
Administering organization: Ruđer Bošković Intitute, Bijenička c. 54, 10002 Zagreb, Croatia, www.irb.hr, Marijana Klasnić Kožar, e-mail: mklasnic@irb.hr, tel: +385 1 457 1342
Partner Institution/Company: Norwegian University of Life Science
Grant type: 2A
Project title: Characterization and identification of pollen by vibrational spectroscopy and chemometrics
Project summary: Allergenic pollen grains cause seasonal allergic rhinitis and asthma. During pollination season these airway diseases affect roughly a quarter of European population, causing multibillion costs in medical treatments and reduced work productivity, and thus monitoring systems for timely hay fewer forecasts are of outmost importance. In addition, analysis of airborne pollen can provide valuable data in studies of environmental and climate change. This is especially important for countries such as Croatia, with significant surface area covered by forests, where valuable forest resources require constant monitoring. An automated black-box approach with an inexpensive and rapid identification method is therefore highly desirable. The last decade saw a growing number of experimental works dedicated to simple and inexpensive pollen identification method based on vibrational spectra of pollen samples. The proposed research is focused on development of a novel methodology for quantitative and qualitative pollen identification that uses vibrational spectroscopies and chemometrics. Practical spectroscopy-based identification methodology for pollen would be of great of great importance for Croatia due to its feasible application in environmental studies, such as forest management, monitoring of aeroallergens and invasive species, and phenology.
Hrvatski sažetak: Alergena peludna zrnca uzrokuju pojavu sezonskog alergijskog rinitisa (peludne groznice) i astme. Tijekom peludne sezone ove bolesti dišnih putova pogađaju otprilike četvrtinu europskog stanovništva, uzrokujući enormne troškove liječenja kao i smanjenu radnu produktivnost. Zbog toga su sustavi aeroalergenog praćenja za pravodobnu peludnu prognozu od izuzetno velike važnosti. Osim toga, praćenje peludi u zraku može pružiti vrijedne podatke u studijama zaštite okoliša i klimatskih promjena. To je osobito važno za zemlje s velikom šumskom površinom, kao što je Hrvatska, gdje vrijedni šumski resursi zahtijevaju stalno praćenje. Stoga je izuzetno poželjno razviti automatizirani, jeftini i brzi način identifikacije peludi. U zadnjih je deset godina sve veći broj eksperimentalnih radova posvećen jednostavnom i jeftinom načinu identifikacije peludi koji se temelji na vibracijskim spektrima uzoraka. Predloženo istraživanje je usmjerena na razvoju novih metodologija za kvantitativnu i kvalitativnu identifikaciju peludi koja se temelji na vibracijskoj spektroskopiji i kemometrici. Praktična spektroskopska metoda određivanja peludi bila bi od velikog značaja za Republiku Hrvatsku zbog svoje moguće primjene u praćenju stanja okoliša, kao što su gospodarenje šumama, praćenje aeroalergenih i invazivnih vrsta, te u fenologiji.
Amount requested from UKF: 72.000,00 HRK
Amount of matching funding: 14.400,00 HRK
Powered by Globaladmin