Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Connectivity
Project leader: Dr. Dinko Oletić
Project co-leader: Ass. Prof. Emile Martincic
Administering organization: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing (UNIZG-FER)
Partner Institution/Company: Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N), CNRS, Univ. Paris-Sud, Université Paris-Saclay
Grant type: 2A
Project title: Transferring knowledge on microelectromechanical design – plant embolism sensors for agriculture
Project summary: Traditional agriculture in karst environments along the Adriatic coast (e.g. wine, olive oil) has always been challenging, due to limited water supply, harsh rocky soils, and seasonal droughts. The applicant, Dr. Dinko Oletić, a post-doctoral researcher at University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, researches advanced sensor systems applied in smart agriculture. He focuses on designing low-power, low-cost sensors for non-invasive detection of an early symptom of drought-induced water-stress - embolization of plant’s water transport tissues. Such emerging sensor technology integrated in precision irrigation systems would increase food production efficiency, while decreasing the usage of precious water resources in karst. In addition, it is applicable in plant-physiological studies of drought, forestry and wood production. State-of-the-art sensors for such purpose can only be designed and fabricated in microelectromechanical systems technology. Croatia houses very limited infrastructure for research on microelectromechanical systems. Primary goal of this visit is to boost Croatian research and educational capacities in microelectromechanical systems technology, in the field of low-power sensor design. Within this visit, Dr. Oletić plans to spend 5 months, starting from July 2019, at the Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies near Paris in France, hosted by Ass. Prof. Emile Martincic (department Microsystemes et Nanobiofluidique). There, Dr. Oletić will receive training in the design, modelling, clean-room processes, fabrication and characterization of microelectromechanical devices. Also, this visit serves a starting point for collaborative design of micromechanical resonator structures, used as building blocks for passive piezoelectric arrays of frequency-selective ultrasonic emissions sensors for detection of plant embolism. Collaboration with the research group of Prof. Ante Bilušić, from the University of Split, Faculty of Science, specialized in piezoelectric thin film materials will enable sustainability of the proposed research after the end of the visit.
Hrvatski sažetak: Tradicionalna poljoprivreda u krškim krajobrazima diljem jadranske obale (vino, maslinovo ulje) je uvijek bilo izazovna zbog ograničene količine vode, kamenitog tla i sezonskih suša. Prijavitelj, Dr. Dinko Oletić, poslijedoktorand na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva, istražuje napredne senzorske sustave s primjenom u pametnoj poljoprivredi. Njegov fokus je dizajn jeftinih senzora s malom potrošnjom energije za neinvazivno prepoznavanje ranih simptoma vodnog stresa izazvanog sušom - embolizacije biljnih tkiva za prijenos vode. Takva nova senzorska tehnologija ugrađena u sustave za precizno navodnjavanje bi povećala učinkovitost proizvodnje hrane i ujedno smanjila potrošnju dragocjenih vodnih resursa u kršu. Također, primjenjiva je u biljno-fiziološkim istraživanjima utjecaja suše, u šumarstvu i drvnoj industriji. Vrhunski senzori ovakve namjene se mogu dizajnirati i izraditi isključivo u tehnologiji mikroelektromehaničkih sustava. U Hrvatskoj postoji veoma malo infrastrukture za istraživanje mikroelektromehaničkih sustava. Primarni cilj ove posjete je ojačati hrvatske kapacitete za istraživanje i obrazovanje u mikroelektromehaničkim sustavima, u području dizajna senzora s malom potrošnjom. U okviru ove posjete, Dr. Oletić planira od srpnja 2019. provesti 5 mjeseci na institutu Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies kraj Pariza u Francuskoj, gdje će ga ugostiti doc. Emile Marticic (zavod Microsystemes et Nanobiofluidique). Tamo će Dr. Oletić steći znanje o dizajnu, modeliranju, tehnološkim procesima izrade i karakterizacije mikroelektromehaničkih sklopova u čistoj sobi. Također, ova posjeta služi kao početna točka za njihov zajednički dizajn mikroelektromehaničkih rezonantnih struktura, korištenih kao gradivnih blokova u izradi pasivnih piezoelektričkih nizova frekvencijski osjetljivih senzora ultrazvučnih emisija, za detekciju biljnog embolizma. Suradnja s istraživačkom grupom prof. Ante Bilušića sa Sveučilišta u Splitu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, specijaliziranom u materijalima za piezoelektričke tanke filmove će omogućiti održivost predložene grane istraživanja nakon završetka posjete.
Amount requested from UKF: 64.000,00
Amount of matching funding: 96.507,00
Powered by Globaladmin