Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Connectivity
Project leader: Tomislav Jarak
Project co-leader: Antolín Lorenzana
Administering organization: Faculty of mechanical engineering and naval architecture, University of Zagreb
Partner Institution/Company: Instituto de las Tecnologías Avanzadas de la Producción, University of Valladolid
Grant type: 2A
Project title: Development of SHM systems for slender structures
Project summary: In modern engineering, the Structural Health Monitoring (SHM) systems are extensively used to monitor the safety and operational efficiency of engineering structures and their components. If necessary, they issue a corresponding warning in case of the occurrence of potentially dangerous exploitation events. For making correct decisions about the consequent actions, often various numerical simulations have to be extensively employed, either for making a reliable prediction in a critical situation, or to build up a knowledge base which can later be used by the SHM system to autonomously undertake or advise a proper corrective action. The aims of the proposed visit are: A1) to gain new skills and to test advanced methods for developing the SHM systems, A2) to establish a long-term scientific cooperation dedicated to the research dealing with modern smart SHM systems. The following specific objectives of the proposed visit should help achieving these goals: O1) To obtain and process results of the experimental measurements of a slender beam structure, O2) To learn how to use a software platform that integrates various tools for building numerical models and for performing necessary numerical computations needed for analysing the SHM systems, and to investigate the possibility of application of advanced novel numerical models for assessing the structural integrity of a slender structure, O3) To negotiate and plan further collaboration with a host institution in future research activities. The visit will focus primarily on the application of numerical simulations used in analysing and developing the SHM systems. The activities performed during the project will result in the increased level of skills and knowledge of the applicant and will increase the potential of partners to attract further funds needed for undertaking future complex research in the field of SHM systems and structural integrity prediction.
Hrvatski sažetak: U modernom inženjerstvu često se koriste sustavi za nadzor cjelovitosti konstrukcija (SHM sustavi) koji služe za praćenje sigurnosti i operativne učinkovitosti inženjerskih objekata i njihovih komponenti. Ako je potrebno, takvi sustavi mogu izdati odgovarajuće upozorenje u slučaju pojave potencijalno opasnih događaja pri eksploataciji konstrukcije. Za donošenje ispravnih odluka o potrebnim daljnjim radnjama danas je često neophodno prethodno provoditi brojne složene numeričke simulacije, čiji rezultati služe za pouzdano predviđanje ponašanja konstrukcije u kritičnoj situaciji ili za formiranje baza znanja koje SHM sustav kasnije može koristiti za autonomno donošenje odluka o poduzimanju potrebnih korektivnih radnji. Opći ciljevi predloženog posjeta su: 1) stjecanje novih vještina i testiranje naprednih metoda za razvoj SHM sustava, i 2) uspostavljanje dugoročne znanstvene suradnje posvećene istraživanju suvremenih pametnih SHM sustava. Specifični ciljevi koji bi trebali pomoći u postizanju tih ciljeva su: O1) dobivanje i procesiranje rezultata eksperimentalnih mjerenja vitke konstrukcije, O2) Naučiti koristiti softversku platformu koja integrira različite alate za izradu numeričkih modela i za izvođenje potrebnih numeričkih proračuna potrebnih za analizu SHM sustava, i istražiti mogućnost primjene novih naprednih numeričkih modela za procjenu strukturne cjelovitosti vitke konstrukcije, O3) Pregovarati i planirati daljnju suradnju s institucijom domaćinom u budućim istraživačkim aktivnostima. Posjet će se prvenstveno usredotočiti na primjenu numeričkih simulacija i računalnih alata koje se koriste u analizi i razvoju SHM sustava. Aktivnosti provedene tijekom projekta rezultirat će povećanom razinom vještina i znanja podnositelja zahtjeva i povećati potencijal partnera za privlačenje daljnjih sredstava potrebnih za poduzimanje budućih složenih istraživanja u područjima razvoja SHM sustava i predviđanja strukturne cjelovitosti konstrukcija.
Amount requested from UKF: 36.000,00
Amount of matching funding: 33.000,00
Powered by Globaladmin