Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Connectivity
Project leader: Vilim Filipović, PhD
Project co-leader: Keith Leslie Bristow, PhD
Administering organization: University of Zagreb, Faculty of Agriculture; Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Croatia; OIB: 76023745044
Partner Institution/Company: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
Grant type: 2A
Project title: Environmental and hydrological implications of innovative sprayable biodegradable polymer membrane
Project summary: Plastic mulch films are widely used in agriculture to enhance crop production by suppressing weeds, conserving soil water and increasing soil temperature. However, the majority of plastic mulch films are not biodegradable and are typically removed after each growing season. Recovery of these plastics from the soil is difficult and can affect successive crop yields while causing substantive cost to farmers and negative environmental effects. Due to increasingly stringent regulations regarding use of non-degradable plastic in agriculture they are likely to be phased out in the near future. In the past 10 years several classes of ‘biodegradable’ materials have been studied, but most of these films are reported to be relatively weak in mechanical properties, not efficiently degradable and cost prohibitive. More recently, researchers have turned their attention to sprayable biodegradable polymer coatings for use on soils due to their easy application and versatility. The main objective of the proposed collaboration is to explore the value of recently patented water based Sprayable Biodegradable Polymer Membrane (SBPM, developed by CSIRO) through field experiments and numerical modeling. First part of the research will be focused on experimental settings and data collection regarding water balance monitoring with various sensors. The second part will include hydrological model calibration based on field data and performing simulations of water and solute behaviour under sprayable mulch. These simulations will include multiple scenarios (e.g. different management systems, irrigation methods and mulch applications), thus provide information about the environmental and hydrological effects of such practices in agricultural fields. Expected results will be published in recognized scientific journal and should increase the usage of this innovative technology in agricultural production, resulting in lowering plastic pollution problems. The group will further explore global funding possibilities or EU funding agencies to conduct research under different environmental conditions in Croatia.
Hrvatski sažetak: Primjena plastičnih malč folija se u poljoprivredi koristi kako bi se povećala efikasnost proizvodnje suzbijanjem korova, očuvanjem vlažnosti tla i povećanjem temperature tla. Međutim, većina plastičnih folija za malčiranje nije biorazgradiva i obično se uklanja nakon svake vegetacijske sezone. Uklanjanje navedenih folija iz tla je zahtjevna i uzrokuje značajne troškove za poljoprivrednike uz negativne učinke na okoliš. Zbog sve strožih propisa koji se odnose na uporabu nerazgradive plastike u poljoprivredi za očekivati je da će se u skoroj budućnosti uporaba plastičnih folija u potpunosti zabraniti. U proteklih 10 godina znanstvenici su razvili nekoliko tipova "biorazgradivih" materijala, međutim većina biorazgardivih folija ima slaba fizikalna svojstva, nije u potpunosti razgradiva i financijski je neisplativa. U novije vrijeme, znanstvenici istražuju mogućnost primjene biorazgradivih polimernih premaza koji se mogu prskati za uporabu na tlima zbog jednostavnosti primjene i svestranosti. Glavni cilj predložene znanstvene suradnje je istražiti vrijednost nedavno patentirane biorazgradive polimerne membrane na vodenoj bazi (SBPM, koju je razvio CSIRO) pomoću terenskih eksperimenata i numeričkog modeliranja. Prvi dio istraživanja bit će usmjeren na postavljanje eksperimenta i prikupljanje podataka o praćenju bilance vode s različitih senzora u tlu. Drugi dio će obuhvatiti kalibraciju hidrološkog modela temeljenu na terenskim podacima i izvođenje simulacija distribucije vode i tvari pri uporabi SBPM. Ove simulacije će uključivati različite scenarije (npr. različiti sustavi gospodarenja, metode navodnjavanja i aplikacije malča), te tako dati informacije o ekološkim i hidrološkim učincima takvih praksi na poljoprivrednim tlima. Očekivani rezultati bit će objavljeni u relevantnim znanstvenim časopisima i trebali bi povećati primjenu ove inovativne tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji, što će rezultirati smanjenjem problema plastičnog zagađenja. Grupa će dodatno istražiti mogućnosti daljnjeg financiranja kroz globalne i EU fondove za provođenje istraživanja u različitim uvjetima agroekološnim uvjetima u Hrvatskoj.
Amount requested from UKF: 37.259,00
Amount of matching funding: 167.600,00
Powered by Globaladmin