Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Young Researchers and Professionals
Project leader Markovic Goran
Administering organization: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Horvacanski zavoj 15, 10000 Zagreb, CROATIA
Partner Institution/Company:
Grant type: 3A
Project title: Evaluation of the muscular system function: external loading and mechanical output
Project summary: This project aims to examine the relationship among the external loading and movement performance that could reveal the rules regarding producing the maximum output of the muscular system. Specifically, by testing the effects of external loads on various movement performance we intend to reveal conditions for maximum mechanical output of the muscular system. We also intend to explore adaptation processes associated with altered loading and physical activity in general. We generally hypothesize that the muscular system is designed for actions against the load of its own body, although the effects of training and rehabilitation procedures or, alternatively, a sedentary life style can alter the relationship between the external load and movement performance. From the theoretical aspect, the experimental support of our hypotheses could be of considerable benefits to the scientific community regarding the better understanding of the basic principles of both the design and function of the muscular system, as well as of the improved theoretical framework for understanding and predicting transformational processes of the muscular system associated with various training and rehabilitation procedures. From the practical aspect, the hypothesized findings could provide a basis for new approaches in assessment of muscular function. Specifically, an important implication could be that the maximum performance movements could be used for assessment of the power and force generating capacity of the muscular system. As a result, instead of using complex laboratory tests that usually require expensive equipment to assess the muscular force and power, the muscular function could be evaluated from relatively simple and ’ecological’ tests of performance of rapid movements. This would also simplify structure of physical performance tests routinely applied on both the healthy subjects and the individuals suffering from either acute or chronic impairment of the muscular system and, more generally, impairment of the locomotor function.
Hrvatski sažetak: Cilj ovog projekta je utvrđivanje povezanosti između vanjskog opterećenja i motoričke izvedbe brzih prirodnih pokreta, što može značajno pomoći u definiranju zakonitosti vezanih uz maksimalni mehanički izlaz mišićnog sustava čovjeka. Konkretno, namjera nam je, putem testiranja efekata pozitivnog i negativnog vanjskog opterećenja na motoričku izvedbu različitih brzih pokreta, doći do spoznaja u kojim uvjetima opterećenja/rasterećenja mišićni sustav čovjeka postiže maksimalni mehanički izlaz. Naša je generalna hipoteza da je mišićni sustav čovjeka dizajniran za izvedbu brzih pokreta nasuprot opterećenja vlastitog tijela, uvažavajući pri tome mogućnost promjene zavisnosti između vanjskog opterećenja i motoričke izvedbe kroz različite oblike treninga i/ili tjelesne neaktivnosti. Promatrajući s teorijskog stajališta, eksperimentalna potvrda naše hipoteze mogla bi značajno unaprijediti naše razumijevanje bazičnih principa dizajna i funkcije mišićnog sustava čovjeka te omogućiti postavljanje novog teorijskog okvira za razumijevanje i predviđanje transformacijskih promjena mišićnog sustava izazvanih različitim trenažnim i rehabilitacijskim metodama. Promatrajući sa stajališta prakse, očekivani nalazi mogu predstavljati osnovu za nove pristupe u procjeni mišićne funkcije čovjeka. Konkretno, očekivani rezultati bi značili da se mišićne performanse čovjeka (npr. snaga, impuls) mogu uspješno procjenjivati kroz maksimalnu motoričku izvedbu u jednostavnim brzim pokretima. Drugim riječima, umjesto primjene složenih i relativno skupih laboratorijskih testova za procjenu mišićne sile i snage, mišićna funkcija čovjeka bi se uspješno procjenjivala putem maksimalne motoričke izvedbe jednostavnih brzih pokreta. Ovakav bi pristup znatno pojednostavnio procjenu mišićne funkcije i radne sposobnosti zdravih osoba, kao i osoba s akutno ili kronično narušenom mišićnom, odnosno lokomotornom funkcijom.
Amount requested from UKF: 42.000 €
Amount of matching funding: 29.200 €
Powered by Globaladmin