Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Young Researchers and Professionals
Project leader Peharda Uljević Melita
Administering organization: Institute of Oceanography and Fisheries
Partner Institution/Company: University College Cork
Grant type: 3A
Project title: Bivalve feeding, competition and predation – what is at play?
Project summary: Bivalves play an important role in controlling phytoplankton and zooplankton community structure and abundance, but effects of bivalve community structure on ecosystem are poorly known. Bivalve harvesting and aquaculture influences bivalve community structure which, in turn, may influence ecosystem functioning. Development strategy for agriculture and fisheries sector in the Republic of Croatia calls for substantial increase in bivalve aquaculture. To achieve this increase in already cultured species in known areas, initiation of bivalve aquaculture at new locations and introduction of new bivalve species to aquaculture are needed. Data on bivalve feeding ecology are crucial for setting up log-term sustainable and environmentally friendly bivalve aquaculture. The main objective of this research is to determine weather predation and competition for food occur between different species of bivalves, what is the extent of these relations and what kind of impact it has on collection of bivalve spat from the wild and aquaculture production. We propose to do this by investigating seasonal changes in plankton community and bivalve stomach contents of several species. The proposed project will be conducted on four bivalve species: black mussel (Mytilus galloprovincialis) and European flat oyster (Ostrea edulis) from commercially cultured populations, and Noah’s ark shell (Arca noae) and horse-bearded mussel (Modiolus barbatus) from wild populations and experimental culture. These topics are not covered by the current research at the IOF, and UKF grant will help to start research on trophic relations and to investigate whether there is a competition for food in bivalve communities in the Adriatic. Results of this project will be applied for estimating carrying capacity of bivalve aquaculture, estimating need for spatial zoning of bivalve aquaculture in order to reduce interspecies competition and predation, and evaluate potential for commercial aquaculture of Arca noae and Modiolus barbatus.
Hrvatski sažetak: Iako školjkaši imaju vrlo važnu ulogu u kontroli strukture i brojnosti fitoplanktonske i zooplanktonske zajednice, utjecaj zajednica školjkaša na ekosustav još uvijek je slabo istražen. Sakupljanje školjkaša i njihov uzgoj utječe na strukturu zajednica školjkaša, što može utjecati na funkcioniranje samog ekosustava. Prema razvojnoj strategiji poljoprivrednog i ribarskog sektora Republike Hrvatske proizvodnja školjkaša trebala bi se značajno povećati. Kako vi se postigao ovaj cilj potrebno je povećati proizvodnju na već postojećim uzgojnim područjima, uspostaviti uzgoj na novim lokacijama te uvesti nove vrste u akvakulturu. Podatci o ekologiji ishrane školjkaša neophodni su za uspostavu dugoročno održive i po okoliš ne štetne akvakulture. Glavni cilj ovog istraživanja je odrediti postoji li predacija i kompeticija za izvore hrane između različitih vrsta školjkaša, koji je opseg ovih odnosa i kakav utjecaj imaju na sakupljanje mlađi školjkaša i na proizvodnju u akvakulturi. Projekt predlaže postizanje ovog cilja kroz istraživanje sezonskih promjena u planktonskim zajednicama i analizu sadržaja želudca nekoliko vrsta školjkaša. Predloženi projekt će istraživati četiri vrste školjkaša uključujući dagnju (Mytilus galloprovincialis) i kamenicu (Ostrea edulis) iz uzgoja, te kunjku (Arca noae) i dlakavu dagnju (Modiolus barbatus) iz prirodnih populacija i eksperimentalnog uzgoja. Ovaj aspekt do sada nije pokriven istraživanjima Instituta za oceanografiju i ribarstvo i UKF stipendija će omogućiti da početak istraživanje trofickih odnosa i istražiti da li postoji kompeticija za hranu među zajednica školjkaša u Jadranu. Rezultati ovog projekta bit će korišteni prilikom određivanja nosivog kapaciteta za uzgoj školjkaša na određenom području, određivanje potrebe prostornog zoniranja akvakulture školjkaša u svrhu smanjivanja kompeticije i predacije između vrsta kao i procjenu potencijala za komercijalni uzgoj vrsta Arca noae i Modiolus barbatus.
Amount requested from UKF: 337.728 HRK
Amount of matching funding: 85.172 HRK
Powered by Globaladmin