Existing applicants/evaluators log in here
Username
Password
Young Researchers and Professionals
Project leader Jelavić Mate
Administering organization: Končar-Electrical Engineering Institute, Inc., Fallerovo šetalište 22, HR-10002 Zagreb, www.koncar-institut.hr, Chairman of the Management Board: Prof. Stjepan Car, Ph.D., scar@koncar-institut.hr, tel: +385 1 3667 315, Register number: 3645363
Partner Institution/Company: .
Grant type: 3C
Project title: Advanced wind turbine control system
Project summary: The scope of the proposed project is development of advanced wind turbine control system and its implementation on a real wind turbine. The goals of such control system are optimal wind energy utilization as well as reduction of wind turbine structural vibrations and loads. Achievement of those goals is necessary to take the wind energy utilization to the next stage needed for tackling progressive climate changes. Although advanced wind turbine control algorithms have been extensively researched on theoretical level, very few implementations of such algorithms have been seen so far. The reason for this is high computational demands of such algorithms that make them very problematic for implementation in industrial controller platforms. The proposed project is structured to assure systematic approach to advanced control algorithms implementation. This approach starts by analyzing the influence of real industrial controller limitations on the control algorithms in terms of system stability and performance. For this purpose industrial controller platform simulator will be developed within the project. Results gained by such analysis will be used to tailor control algorithms to allow their implementation on industrial controller platform. Performance of proposed algorithms will be tested using hardware-in-the-loop structure where control algorithm will be running on an actual industrial controller while process (wind turbine) will be simulated on a computer using professional simulation tools. After such laboratory testing wind turbine control system will be implemented on real wind turbine and put into operation on-site. This will allow for its testing and fine tuning in a wide variety of operating conditions. The proposed project will result in advanced wind turbine control system as a commercial product. Ownership of such high-tech product will assure Končar’s position in the competing international market thus improving position of Croatian industry in the rapidly growing field of renewable energy technology. Moreover, methods, simulators and laboratory setup that will be developed through the project will allow for continuous development and improvement of wind turbine control system assuring Končar and Croatia long term competitiveness in this field. The project will also serve as an excellent instrument for bringing academic knowledge into industrial environment thus increasing the basic knowledge of Končar’s experts. Outcomes of the proposed project in the form of commercial products, laboratory testing facilities and increased technical knowledge of its experts will create opportunity for Končar to participate in fruitful future collaboration with academic institutions at national and international level.
Hrvatski sažetak: Cilj predloženog projekta jest razvoj naprednog sustava upravljanja vjetroagregatom i njegova implementacija na stvarnom vjetroagregatu. Zadaci takvog, naprednog sustava upravljanja su optimalno iskorištenje energije vjetra kao i smanjenje opterećenja i vibracija konstrukcije vjetroagregata. Ostvarenje ovih ciljeva nužan je preduvjet za daljnji razvoj vjetroagregata te za povećanje korištenja energije vjetra potrebno za zaustavljanje klimatskih promjena uzrokovanih zagađenjem. Iako su napredni algoritmi upravljanja vjetroagregatima intenzivno proučavani na teoretskoj razini, vrlo mali broj njih je doživio i stvarnu implementaciju. Razlog tomu jesu visoki računski zahtjevi takvih algoritama što otežava njihovu implementaciju na industrijskim kontrolerima. Stoga je upravo na implementaciju naprednih algoritama upravljanja stavljen glavni naglasak u ovom projektu, a projekt je strukturiran na način kojim će se osigurati sustavan pristup njihovoj implementaciji. Prvi korak pritom jest analiza utjecaja ograničenja inherentnih industrijskim kontrolerima na upravljačke algoritme sa stajališta stabilnosti i dinamičkog vladanja sustava. U tu svrhu u sklopu projekta razvit će se simulator industrijskih kontrolera koji će omogućiti simulacijsku analizu algoritama upravljanja. Rezultati dobiveni navedenom analizom koristit će se za modifikacije algoritama upravljanja i njihovu prilagodbu konkretnim industrijskim kontrolerima. Performanse implementiranih algoritama ispitat će se pomoću tzv. hardware-in-the-loop strukture, tj. na način da će se rad vjetroagregata simulirati pomoću profesionalnih simulacijskih alata dok će se za njegovo upravljanje koristiti stvarni upravljački kontroler. Nakon iscrpnih laboratorijskih ispitivanja napredni sustav upravljanja vjetroagregatom implementirat će se i pustiti u pogon na stvarnom vjetroagregatu. Na taj način omogućit će se njegovo ispitivanje u širokom rasponu pogonskih uvjeta određenih u prvom redu brzinama vjetra. Predloženi projekt rezultirat će gotovim proizvodom – naprednim sustavom upravljanja vjetroagregatom. Posjedovanje takvog, visoko sofisticiranog proizvoda osigurat će mjesto Končaru na ovom kompetitivnom tržištu čime će se poboljšati položaj Hrvatske industrije u brzorastućem području korištenja obnovljivih izvora energije. Nadalje, algoritmi, simulatori i laboratorijski postavi razvijeni tijekom projekta omogućit će kontinuirani razvoj i poboljšanja sustava upravljanja vjetroagregatom. To će osigurati Končaru i Hrvatskoj dugoročnu konkurentnost u ovom području. Predloženi projekt poslužit će i kao sredstvo prijenosa akademskih znanja u industrijsko okruženje što će rezultirati podizanjem razine kompetencija Končarovih stručnjaka. Rezultati ovog projekta u vidu komercijalnog proizvoda, laboratorijskih ispitnih postava te povećane razine kompetencije njegovih stručnjaka otvorit će Končaru vrata plodnih suradnji s akademskom zajednicom na domaćem i međunarodnom planu.
Amount requested from UKF: 249. 600 HRK
Amount of matching funding: 1.019.400 HRK
Powered by Globaladmin